Skip to content

Det rena folkhemmet

07 februari 2010

Sverigedemokraterna är ett parti för grupper och inte individer. I Sverigedemokraternas ideologi, deras utopi, finns många grupper: det socialistiska folkhemmet, den konservativa idén om en samhällsstruktur som är önskvärd att bibehålla, samt den rasistiska idén att olika folk ska hållas åtskilda. Alla tre handlar om grupper och grupptillhörigheter, som är givna snarare än valda, och som ska bibehållas oavsett gruppmedlemmarnas individuella åsikter. Individualister göre sig icke besvär.

Bortsett från bevarandet av nationens fortbestånd är det statens viktigaste uppgift att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet.

Den socialistiska utopin bygger på att alla hjälper varandra. Konkurrens och frihet finns inte, men behövs heller inte, då allting fungerar som det ska genom att alla intar den roll som ålagts dem. Produktionsmedlen ägs och kontrolleras av folket kollektivt, och inga klasser existerar. Ingen behöver därför vara rädd att bli fattig, hemlös, eller liknande, eftersom vi har ett folkhem. Folkhemmet är ett socialdemokratiskt begrepp, som Sverigedemokraterna anammat och hyllar lika högt eller högre än Socialdemokraterna själva. Socialdemokraterna använder begreppet en gång i sitt partiprogram – Sverigedemokraterna fyra. Och då är ändå Sverigedemokraternas partiprogram väsentligt kortare. Alexander Bard skriver om detta, och visar tydligt att Sverigedemokraterna har en ideologisk grund som är lika starkt socialdemokratisk som värdekonservativ. Partiet har egentligen lika mycket gemensamt med Socialdemokraterna som med Kristdemokraterna. Nästan. För att travestera en kommentar på Henrik Alexanderssons blogg: Vad jag inte förstår är varför Sverigedemokraterna vill stoltsera med det. Det känns lite som att peta in en penna i näsan och skryta om det. Å andra sidan är det inte Sverigedemokraternas värsta sida.

Det finns ett nationellt intresse av att ägandet av svenska företag stannar inom Sverige, liksom att staten måste bistå svenskt näringsliv i fall av illojal konkurrens från utlandet.

Sverigedemokraternas konservativa sida är väl den lättaste att upptäcka. De vill behålla värden som är finare än andra. Det är samma värdegrund som Kristdemokraterna. De vill behålla den svenska kulturen, då den är finare än andra. De vill förbjuda andra, fula kulturer. Burkor och moskéer hör inte hemma i ett värdekonservativt, sverigedemokratiskt land. De motiverar detta med kulturell mångfald. Jag hoppas att ingen är så dum att de tror på Sverigedemokraternas retorik, om att kulturell mångfald endast kan bibehållas om olika kulturer hålls åtskilda. Som om kulturell mångfald inte uppstår när kulturer blandas. Sverigedemokraterna verkar tro att mångfalden försvinner och kulturerna blandas ut med varandra när de möts. och blir en grå sörja – en kulturell likriktning.

Ett uttalat mål att skapa ett pluralistiskt samhälle har medfört ett allvarligt hot mot den svenska nationen och dess homogena sammansättning. Det råder ingen tvekan om att en sådan politik utgör en elakartad kränkning av den nationalistiska principen.

Korn är ett band som grundades 1993 i USA. De släppte sin första skiva 1994, och väckte tidigt uppmärksamhet då de blandade två olika musikstilar – två helt olika kulturer. Dels den vita hårdrocken, med grund i thrash metal-band som Metallica, Megadeth och Slayer, och dels den svarta hiphopen, där jag är för dåligt insatt för att namedroppa influenser. Deras hårdrock med inslag av hiphop togs hur som helst emot med både väldig skepsis, men också ett stort gillande. Tjugo år senare kan vi konstatera att varken hiphopen eller hårdrocken är död, men det finns många exempel på band som blandat de två stilarna. Så hur bevarar man kulturell mångfald? Genom att hindra kulturer från att mötas? Det är endast ett tomt strukturkonservativt argument som inte håller. När två kulturer möts berikar de varandra – och det är detta som är kulturell mångfald! Inte, som Sverigedemokraterna menar, devalvering av kulturen. Och den kulturella mångfalden uppnås inte genom separering av olika kulturer.

Traditionalism och reformism är, bortsett från den rent funktionalistiska aspekten, också ett sätt att ge förfäderna ett slags rösträtt, att värdera deras insatser och att föra deras ande vidare till kommande generationer.

Rasismen inom Sverigedemokraterna är också allmänd känd. De förnekar det själva ibland, och säger saker som: ”Nej nej, vi är inte alls rasister! Vi är etnopluralister! Alla raser – ehum, etniciteter menar vi – är lika mycket värda. Men de ska fan inte ha någonting med varandra att göra.” Ett centralt begrepp är svenskhet, gärna skrivet med stort S. Vårt folk är extra fint, och vår kultur är för bra för att få influeras av såna där andra. Muslimer, främst. Jimmie Åkesson menar att muslimer är det största utländska hotet mot Sverige sedan andra världskriget. Kalla kriget och ett förestående kärnvapenkrig, med vår granne Ryssland som främsta mål för de flesta bomberna, är ingenting. Småpotatis, jämfört med islamifieringen av det svenska folkhemmet. Eller kanske: Det Svenska Folkhemmet.

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att den svenska statsbildningen gynnas av att Sverige även fortsättningsvis är en konstitutionell monarki, där regenten representerar kontinuiteten och stabiliteten i statsmakten.

Ett folk – ett land, är ett också ett centralt begrepp. Det avslutande ”en ledare” saknar de, men det kanske bara är en tidsfråga? Nej, jag ska försöka att inte göra mig alltför skyldig till Hitlerreferenser här, men att de vill ha etniskt rena stater är de inte tysta om. Jag vet inte hur de ställer sig till ett autonomt Sapmi, men när de säger att de eftersträvar etnisk renhet inom nationsgränser, men fortfarande hävdar att de inte är rasistiska, är det svårt att ta dem på allvar. Förvisso kan man hårddra det och säga att de inte tror att det finns olika raser, biologiskt, men då var inte heller Slobodan Milošević rasist. Han ville bara ha ett etniskt rent land. Vilket för övrigt leder mig in på frågan hur Sverigedemokraterna anser att det forna Jugoslavien ska vara uppdelat, och då i synnerhet Bosnien-Herçegovina. Det finns ingen etnisk renhet där. Man skulle självklart kunna göra som serberna i kriget, och utrota och deportera de bosniaker som vill bo kvar där. Men det är nog en för avancerad fråga för Sverigedemokraterna.

Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen.

De accepterar dock att ett folk – ett land är omöjligt. Tyvärr bor ju ickesvenskar, som samer, i Sverige. De kommer inte med någon lösning, men konstaterar att detta är än kränkning av den nationalistiska principen, och ger upphov till motsättningar och konflikter. Låt alla vara herrar i sitt eget hus, proklamerar de glatt.

I sin ideala form är alltså ett sådant samhälle befolkningsmässigt homogent. De rådande omständigheterna i Sverige och i omvärlden omöjliggör att principen praktiseras till fullo. I många fall är nationerna vidare än statens territorium; så även för Sveriges del. Det lever ett betydande antal svenskar utanför Sveriges gränser, dock främst i vårt eget närområde. Dessutom lever här sedan lång tid tillbaka icke-svenska befolkningsgrupper, som till exempel samerna.


Eftersträvar man ett folkhem har man socialistiska, eller åtminstone socialdemokratiska, strömningar i värdegrunden. Tydliga sådana. Vill man bevara kulturen som den är har man konservativa strömningar. Tydliga sådana. Och vill man att folk ska hållas åtskilda har man rasistiska strömningar. Tydliga sådana. Sverigedemokraterna täcker således in alla ideologier med grundtanken att individen är underordnad gruppen, samt även tanken att olika grupper ska ha så litet kulturellt utbyte som möjligt. Folkhemsglorifierande, kristet moralistiska konservativa rasister.

I kollektiven skapas normer och värderingar, som förmedlas från generation till generation. En stark identitet skapar trygga och harmoniska individer, vilket i sin tur ger förutsättningarna för ett tryggt och harmoniskt samhälle.

Vill vi ha dem i riksdagen? Vill vi ha ett nationalistiskt socialistiskt parti, med såväl konservativa som rasistiska förtecken? Den frågan är lätt att besvara: Nej.

Annonser
33 kommentarer leave one →
 1. Felix Antman Debels permalink
  07 februari 2010 23:01

  Caspian sverigedemokraterna saknar all form av socialistiska värderingar, du låter som en contra medlem. Socialismens ideal har alltid varit jämlikhet, frihet och solidaritet. Vi har bara inte värderat marknadensfrihet som den högsta formen av frihet utan möjligheten att förverkliga sitt liv och sina drömmar. Socialismen är en individualismens och empatins ideologi, högern har alltid saknat riktig empati.
  Sverigedemokraterna är förövrigt enbart ett högerparti, dock med en retorik som ligger nära delar av socialdemokratins. Studerar man deras politik närmare vill de sänka skatterna, privatisera välfärden och avskaffa MBL och LAS, typiska högervärderingar.
  De finns få ideologier som är så konformistiska som liberalismen, den tar aldrig hänsyn till andra värden än ekonomin. Studerar man folks uppfattning om sina livchanser och hur lyckliga det anser sig visar det sig att jämlika samhällen klarar sig betydligt bättre, se jämlikhetsanden.
  Samtidigt finns det inga länder där främlingsfientliga partier samarbetar med vänstern, däremot flera exempel där de samarbetar med högern.

 2. 07 februari 2010 23:19

  Felix,
  Självklart är Sverigedemokraterna inte socialister. Jag vet mycket väl vad socialismens ideal är, och även om jag själv är liberal kan jag sympatisera med många av tankarna. Sverigedemokraterna omfamnar dock många vänstertankar – bland annat är de väldigt tydliga med att de vill ha ett folkhem och relativt stor statlig inblandning i ekonomin. Visst finns även högervärderingar, då Sverigedemokraterna blandar friskt bland en massa olika ideologier, vilket ju är vad min bloggpost handlar om. Och att framställa socialismen som dålig är inte min avsikt här, men blir tyvärr en konsekvens när jag pekar ut vilka delar Sverigedemokraterna anammat.

  Din bild av liberalismen håller jag absolut inte med om. Det du verkar anse vara liberalism är den typ av marknadsliberalism som till viss del drivs av de huvudsakligen konservativa partierna i Alliansen. De är liberala enbart på det ekonomiska planet – inte det individuella, där jag är starkast förankrad.

  Att det inte finns länder där vänstern samarbetar med främlingsfientliga eller rasistiska partier är jag inte alls insatt i, och det kan mycket väl stämma. Men med samma guilt by association retorik har nationalism ofta sprungit ur socialistiska värderingar. Se till exempel Benito Mussolini, Slobodan Milošević och Adolf Hitler, vilka alla var socialister eller socialdemokrater innan de tog ett steg in i en nationalistisk och rasistisk bana. Untantaget Mussolini, som trots allt inte var rasist.

 3. 07 februari 2010 23:22

  Jag kan för övrigt rekommendera lite vidare läsning om liberalism, till exempel på Wikipedia, om du anser att den är konformistisk och enbart ekonomisk. Jag vill absolut inte tvinga på dig några åsikter, men ska du föra en seriös debatt är det vettigt att veta vad dina motståndare faktiskt står för.

 4. 08 februari 2010 02:45

  Ooooohhhh… svidande, råtungt och giftigt.

  Jag har länkat till dig i mitt blogginlägg om Sd och PP.

 5. 08 februari 2010 04:11

  ”…Vill vi ha dem i riksdagen? Vill vi ha ett nationalistiskt socialistiskt parti, med såväl konservativa som rasistiska förtecken? Den frågan är lätt att besvara: Nej.”

  Jo… – Caspian – jag håller i o f s till fullo med Dig om Ditt Nej – men det spelar ju åt hållet noll roll – för det är ju väljarna som AVGÖR hur det blir”vet” Josef B. 8)

 6. 08 februari 2010 04:13

  Aaron Russo intervju svensk text.m4v (video ca 11 min)…

 7. Magda! permalink
  08 februari 2010 08:28

  Vilken utförlig och saklig analys du gjort. Mycket spännande att läsa Caspian! :)

 8. 08 februari 2010 11:19

  Bra skrivet, Caspian!
  Jag har i o f s försökt säga saker som dessa i olika sammanhang, men du har fått ihop det i en längre, sammanhållen text.
  Sd är ett märkligt parti med sin mix av gammelhöger, extrema rasistiska åsikter (som är de tyngsta), och ett slags socialdemokratisk nostalgi á la 50-tal. Allt dock med gruppen, kollektiviet som avstamp, i kontrast till att liberalismen ser individen.

  Och betr liberalismen så är det alltför vanligt att i dagens debatt så definieras den endast utifrån ekonomiska termer, ”man” (= spec då liberalismens motståndare) har tappat bort den socialt ansvarstagande aspekten. Borttappandet kan skyllas sådana som Hayek, Friedman, och att fp idag i stort avlägsnat sig från den (som jag anser det) mera heltäckande liberalismen, den socialt ansvarstagande dito. Samt tappat vissa andra delar av liberalismen också…

  Jag ser socialdemokratin (frånsett några ”förnyare”) som en mix av nostalgiker/betongsossar, några mera renodlade socialister, och en massa socialkonservativa med i praktiken nära släktskap med ”nya” moderaterna. De vill fungera som den gode patron, som ska ha makten givetvis men ser med välvillighet på de fattiga och lydiga undersåtarna, som kollektiv.

  Apropå kyrkstugebilden (?), var är den tagen?

 9. 08 februari 2010 19:34

  Bilden på kyrkstugorna är från Skellefteå, och hittas – liksom alla bilder på denna blogg – i full upplösning på Wikimedia Commons.

 10. UncleBob permalink
  09 februari 2010 08:23

  Ja det var inte många rätt i den sörjan av halvmesyrer.
  Inte några Hitler-referenser (Nej, jag ska försöka att inte göra mig alltför skyldig till Hitlerreferenser här)

  Du har ju använt Goodwins lag och alla halmgubbar du kunde uppbåda för att föra fram din åsikt.
  Nej det håller inte som underlag för en seriös diskussion. Gör om. Gör rätt!

 11. 09 februari 2010 17:06

  Käre UncleBob,
  Jag har försökt hålla mig saklig. Kanske inte så saklig jag kan vara, då jag ju tydligt lagt in mina egna värderingar i texten. Det är dock ingenting jag försökt dölja. Men om jag är oseriös i min diskussion, är du desto mer oseriös i din kritik av mitt inlägg. Jag skriver gärna om, jag skriver gärna mer utvecklat och jag förklarar gärna tydligare hur jag tänker. Men förklara då för mig: vad har jag gjort fel?

  Är det att jag en gång refererar till Adolf Hitler? Det kan jag erkänna är ett retoriskt drag, men samtidigt anser jag det ha relevans i sammanhanget. För faktum är att Sverigedemokraterna är mycket tydliga med principen ett folk – ett land.

  Är någon av ideologierna jag påstår att Sverigedemokraterna tillhör felaktig? Är de inte rasister? Inte socialdemokrater? Inte konservativa? Inte nationalister? Säg då vad jag skrivit fel, och varför, så ska jag visa på varför jag uppfattar dem så.

  Jag tar gärna en seriös diskussion, men jag kan inte svara på osakliga sågningar av mina åsikter utan någon som helst grund.

  Caspian Rehbinder

 12. 11 februari 2010 19:26

  Härlig läsning! :)

 13. Mooxie permalink
  14 februari 2010 02:08

  Mycket bra inlägg, håller med på varenda punkt du tar upp! Fick även lära mig saker om dem som jag aldrig tänkt på förut!
  Tycker även att det är löjligt vad mycket SD hittar på för att rättfärdiga sina åsikter/skrämma upp övriga Sverige, bara för att vinna röster. Till exempel ”svenskfientligheten”. Har även märkt ett mönster hos deras fans på facebook, vilket är att de flesta verkar tro på riktigt att ”Islamification” håller på att hända och att det är ett riktigt hot.. Enligt mig så verkar det som om konsten om källkritik knappast har nått ut till en bråkdel av deras väljare. Jag är inte ute efter att dumförklara varenda en av dem men det framstår väldigt tydligt att så är fallet när videos på Youtube som ”bevisar” ”hotet” hyllas så pass mycket som de gör. Såg nyligen en film som hette ”Muslim Demographics” på just youtube som helt och hållet saknade källförteckning och hade helt uppenbart påhittade siffor ang. antalet muslimer i världen.
  Fortsätt med det du gör här, du är uppenbarligen bra på det, och ta flera seriösa debatter så de kanske ändrar sin uppfattning!

 14. 14 februari 2010 10:39

  Tack för det, Mooxie! Ja, att sverigedemokrater ofta är dumma i huvudet går inte riktigt att komma ifrån. Det måste man dock bortse från i debatter, och fokusera på deras något mer genomtänkta argument. Jag har märkt samma trend som du, och sett sverigedemokrater bli arga när en kvinna med slöja kallar sig svensk. ”Så kan man väl inte göra?”

  Jag ska absolut fortsätta skriva om Sverigedemokraterna!

 15. 14 februari 2010 11:05

  Jag fick för övrigt två kommentarer på Facebook, som jag tycker är värda att lägga upp här också:

  Magnus Johansson skrev:
  Svar Caspian: Har du läst koranen? Hur ”rasistiskt” är Islam? Koranen kräver åtskillnad mellan otrogna (kufars) och troende muslimer.

  Markus Johansson skrev:
  Caspian, ditt blogginlägg var nog något av det sämsta jag läst på länge. Gör man anspråk på att göra en seriös analys av ett parti så kan man ju inte hitta på och falsifiera som du gör.

  Den socialistiska utopin t.ex. där jag i sak håller med, men kopplingen till SD finns ju inte alls.

  Folkhemmet kan du knappast tycka är en dålig tanke och anledningen till att S gett upp det beror ju på att deras politik leder i motsatt riktning, vilket man tydligen också insett och därför tonar ner folkhemstanken.

  Sen gör du uttalanden som detta;

  ”De vill behålla den svenska kulturen, då den är finare än andra.”

  Inte alls. SD vill behålla den svenska kulturen då vi bor i Sverige…inte Irak eller Afghanistan. På samma sätt är det naturligt för i princip alla världens befolkningar att vilja behålla sin egen kultur, men tydligen är det inte ok för svenskar att tycka på detta sätt.

  ”De vill förbjuda andra, fula kulturer. Burkor och moskéer hör inte hemma i ett värdekonservativt, sverigedemokratiskt land.”

  Du kanske ska läsa på lite om vad som är kultur och vad som är religion.

  Din jämförelse med bandet Corn är ju bara löjlig och saknar helt relevans.

  ”De förnekar det själva ibland, och säger saker som: ”Nej nej, vi är inte alls rasister! Vi är etnopluralister! Alla raser – ehum, etniciteter menar vi – är lika mycket värda. Men de ska fan inte ha någonting med varandra att göra.”

  Vad har du för källa till detta uttalande? För det är väl inte så att du måste hitta på egna fejkade citat att argumentera emot? Halmdockor var det någon som skrev i en kommentar…

  Osv..

  Caspian Rehbinder skrev:
  Magnus Johansson,
  Jag har inte läst hela koranen, endast brottstycken. Jag har läst hela bibeln, och kan konstatera att den är sprängfylld av rasism och uppmaningar till folkmord. Men varför ta upp detta? Försöker du försvara Sverigedemokraterna med att ”islam är också rastistisk”?

  Marcus Johansson,
  Du kan inte komma ifrån att folkhemmet är en socialdemokratisk idé, och att Sverigedemokraterna i sitt partiprogram skriver både att folkhemmet måste bevaras och återupprättas, samt att det sociala skyddsnätet ska stärkas. Kan du fortfarande inte koppla ihop dessa två?

  Jag tycker omvänt att du borde läsa på lite om skillnaderna mellan kultur och religion. Jimmie Åkesson sade i en artikelserie om svenskhet i DN i somras, att han inte har någonting emot den snällare versionen av islam, och att moskéer gärna får byggas om de är röda med vita knutar. Möljligen ett lite skämtsamt uttalande, men icke desto mindre framgår tydligt att det är kulturen och inte religionen som är problemet.

  Samma sak gäller burkor. De existerar förvisso uteslutande i muslimska miljöer, men det är fortfarande en kulturyttring som inte är direkt kopplad till religionen. På samma sätt som många av våra kulturyttringar är gemensamma för den kristna värden, och kanske tar avsteg i kristendomen, utan att vara explicit religiösa för det.

  Att Korn-jämförelsen skulle vara löjlig får stå för dig. Det var ett sätt att visa på ett lättfattligt sätt att när olika kulturer möts, berikar de varandra snarare än tar ut varandra. Detsamma gäller i större skala. Om vi i Sverige tar in många kurdiska invandrare, kommer kurder ta med sig ursprungligen kurdisk kultur, som kommer blandas med den svenska – så får såväl kurder som infödda svenskar möjlighet att ta del av båda kulturerna, och blanda i den utsträckning det är önskvärt.

  Citatet är fingerat, men argumentationen är densamma. Jag ber om ursäkt för att ha använt begreppet etnopluralister – det var klantigt av mig. Sverigedemokraterna använder inte detta begrepp. Men att alla etniciteter är lika värda, liksom alla kulturer, måste du väl hålla med om? Och Sverigedemokraterna kan väl inte heller tycka annat? Däremot menar de att det är högst önskvärt att de etniska grupperna hålls åtskilda.

  Tack för konkreta exempel på vad jag gjort som du inte tycker är bra. Jag hoppas jag tydligt förklarat varför du har fel.

  Hälsningar
  Caspian Rehbinder

 16. 14 februari 2010 11:44

  Marcus Johansson skrev:
  Jag har aldrig sagt att det inte finns en koppling mellan folkhem och S, men jag ifrågasätter att du ifrågasätter detta? Är folkhemmet en dålig tanke menar du? Det är ju inget likhetstecken mellan folkhem och ”den socialistiska utopin”.

  ”Samma sak gäller burkor. De existerar förvisso uteslutande i muslimska miljöer, men det är fortfarande en kulturyttring som inte är direkt kopplad till religionen. ”

  Ehhh…va? Läs på lite nu, att täcka sitt ansikte på det sätt som sker i muslimska länder med Niqab och Burqa är hämtat direkt ur koranen.

  ”Detsamma gäller i större skala. Om vi i Sverige tar in många kurdiska invandrare, kommer kurder ta med sig ursprungligen kurdisk kultur, som kommer blandas med den svenska”

  Du menar att vi också ska börja knuffa ner våra flickor från balkonger och gifta oss med våra kusiner? Eller vad är det exakt du vill få hit från den kurdiska kulturen?

  ”Citatet är fingerat, men argumentationen är densamma.”

  Och ändå kunde du inte argumentera utan att dikta ihop ett fejkat citat.

  ”att alla etniciteter är lika värda, liksom alla kulturer, måste du väl hålla med om?”

  Etniciteter ja, men inte kulturer då det finns mycket i vissa kulturer som jag anser är ”sämre”, t.ex det jag nämnde ovan om inavel och hedersmord, men också synen på kvinnan och de extremt patriarkala samhällsstrukturer som finns i vissa kulturer.

  ”Jag hoppas jag tydligt förklarat varför du har fel.”

  Nej, du TYCKER att jag har fel, det är en stor skillnad.

  Caspian Rehbinder skrev:
  Den socialistiska utopin bygger på ett folkhem. Det finns en tydlig koppling mellan folkhem och Sverigedemokraterna, och folkhemmet är en uttalat socialistisk idé. Där är kopplingen mellan Sverigedemokraterna och socialism.

  Nej. Det är inte alls hämtat direkt ur koranen – det är en möjlig tolkning av koranen. Faktum är att burkor inte blev vitt spridda förrän i Afghanistan på 1950-talet. Fortfarande har de flesta kvinnor i de flesta islamska stater varken burka eller niqab. Det är en kulturyttring baserad på en tolkning av religionen, på samma sätt som det traditionellt i Sverige varit så att gifta kvinnor skulle dölja sitt hår med ett huckle.

  Du visar med din argumentation att du är oförmögen att se positiva sidor med exempelvis kurdisk kultur, samtidigt som du klagar på att jag menar att sverigedemokrater anser den svenska kulturen vara bättre än annan. Gifta sig med kusiner får man göra i Sverige, och har fått i alla tider. Knuffa ned flickor från balkongen är självklart inte önskvärt. Men detta är drag som måste försvinna från en kultur som befinner sig i Sverige, till skillnad från drag som musik, dans och liknande. Läs gärna om kurdisk kultur:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Kurdish_culture

  Du har inte förstått hur man kan använda citationstecken för mer an bara citat. Citationstecken kan användas på så många sätt! I detta fall använder jag dem för att med ironins hjälp förstärka de rasistiska dragen i Sverigedemokraternas retorik.

  Och du tycker alltså att svensk kultur är lite bättre, men du tycker att jag har fel när jag påstår att Sverigedemokraterna tycker det? Jag håller förvisso med till den grad att jag anser hedersmord vara olämpligt, precis som alla mord. Jag anser också rasism vara så kallad ”dålig kultur”, oavsett om den är mot icketroende i islamska länder eller mot andra etniciteter i Sverige.

 17. 14 februari 2010 12:38

  ”…Jag anser också rasism vara så kallad ”dålig kultur”, oavsett om den är mot icketroende i islamska länder eller mot andra etniciteter i Sverige.”

  Mitt i prick !tycker Josef B.

 18. Mooxie permalink
  14 februari 2010 15:27

  Måste bara tillägga till en sak som Marcus Johansson sade:
  ”Du menar att vi också ska börja knuffa ner våra flickor från balkonger och gifta oss med våra kusiner? Eller vad är det exakt du vill få hit från den kurdiska kulturen?”
  Tror du verkligen att det är tradition att de gör det i kurdisk kultur? Det är enstaka fall där fanatiker eller ev. psykiskt störda människor agerar. Det händer i alla kulturer och det är garanterat ingenting som man kommer ifrån genom att hålla etniciteter ifrån varandra!
  Hedersmord är självklart som han säger viktigt att motarbeta, men man kan se det på bra och dåliga sätt att ta det hit till Sverige. Enligt min uppfattning blir dem som utför ett hedersmord i Sverige mycket oftare straffade än i sitt hemland (mycket löst argument helt utan fakta, endast min uppfattning) och framför allt får offret för den hemska handlingen oftare den hjälp och det stöd som krävs för att lösa situationen. Tolka det hur ni vill, men det är min åsikt. Kan inte garantera att den stämmer men jag känner mig manad att hjälpa de som utsätts för liknande kvinnoförtryckande handlingar!
  ”Magnus Johansson skrev:
  Svar Caspian: Har du läst koranen? Hur ”rasistiskt” är Islam? Koranen kräver åtskillnad mellan otrogna (kufars) och troende muslimer.”
  Om du syftar på Jihad så är det inte alls rasistiskt. Jihad är ett ”heligt krig” mot en själv. Islam betyder underkastelse med vilket menas att de alltid strävar efter att bli en bättre muslim. D.v.s. att de vill själva räknas till troende muslimer och inte ”kufar”, de syftar inte på hela Europa som vissa verkar tro.. Källa på det senaste är kursen Religion A 50p från diverse kurslitteratur. Har lämnat igen böckerna så jag kommer inte ihåg namn och tid för publicering men jag letar så mycket som möjligt efter namnen på dem.

 19. Mårten Fjällström permalink
  15 februari 2010 10:25

  Intressant uppteckning.

  Jag tycker dock att den socialistiska/socialdemokratiska är lite svag, inte för att det inte finns kopplingar utan för att du letar dem på fel ställe. Här kommer en kritik av ditt upplägg och ett förslag:

  Den socialistiska utopin från 1800-talet bör skiljas från socialdemokratiska partiets folkhemsvision från 1930-talet. I den socialistiska utopin kommer inom kort produktionen nått en nivå där vi alla arbetar någon timme av dagen vid en maskin och resten av tiden kan ägnas åt vad du vill (för övrigt på ett sätt en frihet från arbetslivet, i stället för en frihet till att välja roll inom arbetslivet).

  Folkhemsvisionen går åt samma håll, men är mycket mer begränsad. Genom övergripande planering och stordrift av i stort sett allt ska arbetarklassen få en hyfsad levnadsstandard. Begreppet ”folkhemmet” kopierades från de konservativa men laddades med annat innehåll. Och här kommer de intressanta frågorna: pekar sverigedemokraterna på samma innehåll när de säger folkhemmet som socialdemokraterna gjorde på 30-talet? Gör dagens socialdemokrater det? Om inte, vad syftar de då på?

  Utan att tittat på hur begreppet används idag gissar jag på att det är 50-tals nostalgi rakt igenom, men jag kan ha fel.

  För övrigt var Bard lite lol, han glömde visst bara lite detaljer som att liberalerna var vänster när Mussolini var vänster. Det blir lite problematiskt att anta att begrepp betyder samma sak oavsett tid och plats.

 20. 15 februari 2010 10:49

  Marcus Johansson skrev:
  ”Den socialistiska utopin bygger på ett folkhem. Det finns en tydlig koppling mellan folkhem och Sverigedemokraterna, och folkhemmet är en uttalat socialistisk idé. Där är kopplingen mellan Sverigedemokraterna och socialism.”

  Det där är ju bara i din hjärna. SD vill ju skapa ett modernt folkhem som bygger på marknadsekonomi och inte på nåt sovjetliknande statsskick som du tror.

  Du behöver gå in och läsa lite här;

  http://www.sverigedemokraterna.net/asikt_id.php?action=fullnews&id=235

  ”Nej. Det är inte alls hämtat direkt ur koranen – det är en möjlig tolkning av koranen.”

  Exakt, det är alltså en religös tillämpning som vissa gör.

  ”Fortfarande har de flesta kvinnor i de flesta islamska stater varken burka eller niqab.”

  Nej, men de som har det har det pga en religös tolkning av koranen.

  Jag är inte oförmögen att se positiva sidor med kuridsk kultur, och jag ställde en seriös fråga. På din länk är det egentligen frågan om en viss typ av extremt nischad musik, ringdans och en typ av mattvävning. Menar du att massinvandring till Sverige är det enda sättet att ta del av dessa tre saker?

  ”ironins hjälp förstärka de rasistiska dragen i Sverigedemokraternas retorik.”

  Det är klart att jag förstår vad du menar, men du visar ju samtidigt att det inte räcker med vad SD faktiskt vill, utan du är tvungen att göra en karikatyrbild av SD och sedan argumentera mot den. Det är som att påstå att alla moderater vill kasta ut sjuka i snön, usch vad dumma de är!

  ”Och du tycker alltså att svensk kultur är lite bättre, men du tycker att jag har fel när jag påstår att Sverigedemokraterna tycker det?”

  Vad SD tycker framgår klart och tydligt på deras hemsida, det är bara att gå in och läsa.

  ”Jag anser också rasism vara så kallad ”dålig kultur””

  Menar du då att rasism skulle vara någon svenskt?

  Magnus Johansson skrev:
  Svar Caspian: Du är uppenbarligen en kratta på att läsa. Jag påstod inte att din blogg eller ditt alster är hämtat från koranen. Jag påpekade bara ”rasismen” som finns inom Islam gentemot otrogna dvs judar, kristna osv.

  Jag är medveten om att kvinnor i sverige använt sig av huckle eller huivi (säkert felstavat) på tornedalsfinska. Men mina kvinnliga släktingar i tornedalen använde inte huivi av religiösa skäl, det var en huvudbonad beroende på årstid.

  Det finns ingen SD:are som anser att att den svenska kulturen är bättre än någon annan kultur. Däremot så försöker man rädda den svenska kulturen. Samma argument som användes i att knäcka den samiska och den tornedalska kulturen används idag för att knäcka den svenska kulturen. Det är samma ifrågasättande om kulturens äkthet, mening samt nödvändighet att bevara för eftervärlden.

  Jag har visserligen förlorat min tornedalska identitet men jag kommer att jobba för att bevara min svenska. Det är som ingen större ide att debattera med någon som är så dåligt rustad med kunskaper om svensk kultur och historia som du är.

  Marcus Johansson skrev:
  ”Det finns ingen SD:are som anser att att den svenska kulturen är bättre än någon annan kultur.”

  Nej, men det finns inslag i alla kulturer som åtminstone jag anser vara bra respektive dåliga. De dåliga inslagen i invandrarkulturer är lätt att ge otaliga exempel på.

  Jag har många gånger försökt få invandrarkramare att förklara vad som är så bra i de invandrarkulturer som finns i Sverige, utan att de lyckats särskilt bra. Pizza och Zlatan brukar man skämtsamt säga att Sverige fått pga invandringen, och det verkar ju som att det skämtet är närmare sanningen än man tror. Fast å andra sidan så är ju knappast Pizza något som härstammar från Irak, Afghanistan, Somalia eller något av de länder som toppar invandrarstatistiken, så det faller ju det också.

  Magnus Johansson skrev:
  ”De dåliga inslagen i invandrarkulturer är lätt att ge otaliga exempel på.”

  Självklart, men jag ser det mer som maktfullkomlighet och skitstövel beteende som kommer från deras gamla hemländer. Sådant ska självklart lyftas fram. Jag har aldrig sett t ex. kvinnoförtryck som ett sunt kulturutbyte.

  Magnus Johansson skrev:
  Svar Caspian: Till skillnad från Islam så är svenska kyrkan och bibeln väldigt reformerad. Jag vågar påstå att den svenska protestantismen är den mest reformerade religion i hela världen, kärleks budskapet borde inte vara så svårt att missa. Det du drog upp var utdrag från gamla testamentet. Det är ingen i sverige som springer runt och stenar folk för att dom är otrogna, i så fall är det många svenskar som skulle bli stenade för sin lättja. Inte förespråkar våra präster i kyrkorna ”död åt de orogna” som jag vet förekommer bland vissa imamer(utan att namnge någon) i sverige. Lägg ned din smörja. Du jämför 1400 års utveckling och skillnad mellan religionerna.

  Marcus Johansson skrev:
  Du har helt rätt när du beskriver skillnaden mellan islam och en den reformerade kristendom som finns i bland annat Sverige.

  Lyckligtvis finns det i alla fall några muslimer som också insett detta;

  http://www.reformislam.org/sve/

  ”Islam i den nuvarande formen är inte förenlig med principerna av frihet och demokrati. Muslimerna på 2000-talet har två valmöjligher: vi kan fortsätta den barbariska politiken av 600-talet som förevigats av Hassan al-Banna, Abdullah Azzam, Yassir Arafat, Ruhollah Khomeini, Osama bin Laden, Muslim Brotherhood, al-Qaeda, Hizballah, Hamas, Hizb-ut-Tahrir, m fl, som leder till ett globalt krig mellan Dar al-Islam (Den Islamiska Världen) and Dar al-Harb (Den icke Islamiska Världen) eller vi kan reformera Islam för att bevara vårt rika kulturella arv och rensa vår religion på de obehagliga kvarlevorna av det förgångna.”

  Caspian Rehbinder skrev:
  Islam är en skitreligion som till stora delar inte är förenlig med demokratiska värderingar. Jag håller helt med Muslimer Mot Sharia. Jag vet att det är flera hundra års skillnad i utveckling mellan religionerna, men jag tror inte det är skadligt att muslimer kommer till Sverige. Jag känner en mycket stor mängd muslimer, och alla utom en har varit sekulariserade; olika starkt troende, men ingen har förespråkat lagändringar för att skydda Islam.

  Jag vet också att kristendomen är mycket reformerad, men Magnus, du verkar tro att den rasism du tar upp endast finns i gamla testamentet. Visst – jag drog paralleller till gamla testamentet och dess inställning till en överlägsen folkgrupp och folkmord, men även i det nya testamentet finns många exempel på hur ”otrogna”, ickekristna, bör hanteras som mindervärdiga relativt de troende.

  Magnus, du skriver att huckle inte användes av religiösa skäl. Det stämmer, så till vida att de religiösa skälen tonats ned. Det byggde ursprungligen på en tolkning av kristendomen, på samma sätt som slöjor i islam.

  Jag anser inte rasism vara typiskt svenskt. Dock anser jag rasism i alla dess former vara av ondo – oavsett om det är muslimer som anser icketroende vara lägre stående, om det är pashtuner som anser hazara vara lägre stående, eller om det är sverigedemokrater som anser andra folkgrupper vara lägre stående. Och även om det inte är så att Sverigedemokraterna anser andra folkgrupper vara lägre stående – vilket jag är medveten om – anser de att man ska behandlas olika på grund av etnisk tillhörighet, och hålla sig på sin plats.

  Angående kultur som vi fått till följd av invandring, skulle jag säga att en mycketstor del av vår matkultur är utländsk. Svensk matkultur är tillbakagående, på gott och ont. Pizza tar du upp som exempel, men det är bara ett. Vi har på grund av invandring och utländsk kultur fått hamburgare, snabbmatskedjor, frukter och grönsaker från hela värden, såsom bananer, guavafrukter och liknande. Kebab, grekisk mat, sushi, indiskt och så vidare. Och det är bara en liten del av vår invandrade matkultur.

  Zlatan bryr jag mig inte nämnvärt om, och jag tycker inte heller det är särskilt intressant att se vad enskilda invandrare gjort, för att utifrån det motivera vad som är bra med invandring. Men det sista exemplet jag tänkte ta upp är så kallade turkshoppar. Jag vet inte vad de kallas i era hemtrakter, men invandrare som sätter upp små butiker och säljer mat av alla möjliga olika slag, är otroligt vitaliserande för marknaden. De har ofta ett stort utbud av högkvalitativa nya råvaror, ofta ickeeuropeiska i grunden, och har dessutom ofta längre öppettider än de traditionellt svenska affärerna.

  ”Det finns ingen SD:are som anser att att den svenska kulturen är bättre än någon annan kultur.” Jo. Alla kanske inte tycker så, och det står inte i principprogrammet, men det finns många Sverigedemokrater som tycker att den svenska kulturen är bättre än någon annan kultur.

  Att jämföra den svenska med den samiska kulturen känns snedvridet och vinklat på flera sätt. I fallet samisk kultur och samer, så utsattes den för ett grovt förtryck och förbjöds. Samiska barn fick inte lära sig sitt språk, den samiska kulturen förbjöds och så vidare. Den svenska kulturen har aldrig varit hotat på något liknande sätt. Den må vara hotad av att folk anpassar sig till andra kulturer som invandrar till Sverige – men det är då för att folk väljer det: för att de anser den nya kulturen, helt eller delvis, vara bättre. Ingen vill förbjuda svensk kultur. Ingen vill med lag hindra dig eller dina vänner från att utöva den, och ingen kommer ta bort din rätt att tala ditt eget språk. Din liknelse med samisk kultur håller inte.

 21. 15 februari 2010 11:15

  Mårten,
  Du kommer med mycket intressanta tankar, som jag absolut ska fundera vidare på. Definitionen av socialism kanske var onödig att ha med i texten, men jag tycker den passade in som bakgrundsinformation. Sverigedemokraterna upplever jag använda folkhemmet mest i nostalgiskt syfte – det var bättre förr, och vi vill tillbaka – men de menar fortfarande att den klassiska socialdemokratiska verisonen av folkhemmet ska existera, med mycket hög social trygghet. Dock utan skattehöjningar – de kommer inte behövas om vi bara sparkar ut de dyra invandrarna!

  Jag håller med dig om att Alexander Bards artikel inte är den djupaste eller mest intellektuella som skrivits; däremot tycker jag inte den är bara lol, eller bara visar att vänstern var vänster samtidigt som Mussolini. Han tar upp att totalitära rörelser, som fascism och nazism, faktiskt vuxit fram ur ett ursprungligen socialistiskt tänkande. Han kopplar även samman Socialdemokraterna med Sverigedemokraterna genom att hänvisa till Socialdemokraternas förflutna – vilket förvisso kan anses felaktigt, men jag tycker det är relevant att se vad partier har åstadkommit även tidigare i historien, och ur vilken grund de vuxit fram.

 22. 15 februari 2010 18:08

  Marcus Johansson skrev:
  ”men även i det nya testamentet finns många exempel på hur ”otrogna”, ickekristna, bör hanteras som mindervärdiga relativt de troende.”

  Vad syftar du på då?

  ”eller om det är sverigedemokrater som anser andra folkgrupper vara lägre stående. Och även om det inte är så att Sverigedemokraterna anser andra folkgrupper vara lägre stående – vilket jag är medveten om”

  Återigen tillskriver du och associerar SD med åsikter som du vet om att de inte har. Du gör ju bort dig gång på gång, inser du inte det?!

  ”anser de att man ska behandlas olika på grund av etnisk tillhörighet, och hålla sig på sin plats”

  Det där är din tolkning och omskrivning av hur det ligger till. Det du menar är att SD anser att inte alla människor i hela världen har rätt att bosätta sig i Sverige och ta del av vår välfärd. Det har inget med etnisk tillhörighet att göra, utan om medborgarskap och samhällsbygnad.

  ” hamburgare, snabbmatskedjor, frukter och grönsaker från hela värden, såsom bananer, guavafrukter och liknande. Kebab, grekisk mat, sushi, indiskt ”

  Dessa saker tar du upp som positiva effekter av invandring. Låt mig då fråga, hur många amerikaner eller japaner har invandrat och ”tagit med sig” hamburgare och sushi? När det gäller kebab så kommer den ju från Turkiet, och slog igenom i Sverige på 80-talet, alltså långt innan massinvandringen från MENA-länderna tog fart på riktigt under 90-talet. Du är alltså helt ute och cyklar när du nämner detta som en positiv effekt av invandringen eftersom vi hade haft detta även utan massinvandring, se bara på Sushin.

  När det gäller ”turklivs” som vi brukar säga, så kan detta ha påskyndats något av invandringen, visst. Jag är dock helt övertygad om att denna typ av affärer hade vuxit fram även utan invandring helt enkelt pga att samhälet utvecklas allt mer mot tillgänglighet och bättre service, inom alla områden. Denna utveckling hittar man ju även inom andra områden såsom bensinmackar, klädaffärer osv där invandrare inte är lika etablerade som inom närbutiksbranschen. Att man har vissa exklusiva råvaror som importeras och fraktas stora avstånd över världen med högre utsläpp som följd kan ju diskuteras om det är lämpligt och även i vilken mån svenskar utnyttjar dessa.

  ” det finns många Sverigedemokrater som tycker att den svenska kulturen är bättre än någon annan kultur.”

  Jag vill påstå att det finns många SVENSKAR som tycker så, inte nödvändigtvis Sverigedemokrater. Tom Reinfeldt och Sahlin har ju t.ex nyligen uttalat sig i negativa ordalag om Burqa.

  Magnus Johansson skrev:
  Jag behöver knappast tilllägga någonting, du gjorde det utmärkt markus.

  Magnus Johansson skrev:
  ”men även i det nya testamentet finns många exempel på hur ”otrogna”, ickekristna, bör hanteras som mindervärdiga relativt de troende.”

  Hur många lever så? Svenskarna är ett väldigt tolerant folk, alltför tolerant enligt min mening. Jag är inte emot invandring och jag röstade på alliansen i valet 2006. Men det kommer jag inte att göra fler ggr. Nu måste vi begränsa invandringen och stabilisera landet, det är ett måste.

  ” hamburgare, snabbmatskedjor, frukter och grönsaker från hela värden, såsom bananer, guavafrukter och liknande. Kebab, grekisk mat, sushi, indiskt ”

  Vissa av rätterna kan man inte äta dagligen, då väger man ganska snart 200kg. Äkta svensk husmans kost är allra bäst för kroppen. Jag gillar inte rå fisk. Frukter kom till sverige redan på 50-talet dvs efter andra världskriget, och då hade sverige en minimal invandring.

  Magnus Johansson skrev:
  ”Samiska barn fick inte lära sig sitt språk, den samiska kulturen förbjöds och så vidare.”

  Det finns fler folkgrupper uppe i norr än bara samer. Även tornedalsfinnar eller kväner som är det riktiga namnet blev också utsatta för diskriminering. Samma sak sker idag mot svenskar, det svenska ska elimineras. Det är samma argument och ifrågasättande nu som det var då när samer och kväner skulle mönsteranpassas.

  Caspian Rehbinder skrev:
  Sverigedemokraterna anser att varje folk ska ha sin nation. Ett folk är en etnisk grupp, och varje etnisk grupp ska hålla sig inom sin nation. Det står tydligt i Sverigedemokraternas partiprogram att det är utopin. Hur lyckas ni bortse från att detta innebär att man behandlas olika beroende på etnisk härkomst?

  Matkulturen tog jag främst som exempel på kultur som kommit utifrån, vilket enligt er retorik tveklöst borde klassas som hot mot den svenska kulturen. Turklivs är en del i moderniseringen av samhället och marknaden, och fantastiska exempel på hur man kan lyckas med eget företagande. Hur många som du kallar svenskar, skulle öppna en egen butik? Helt ärligt kan jag inte komma på en enda småbutik, kiosk, eller liknande, som ägs av en etnisk svensk. Däremot hur många som helst som drivs av invandrare. Vad säger detta om invandrares respektive inföddas driftighet och vilja att driva utvecklingen framåt?

  Det finns många svenskar som anser svensk kultur vara bättre än annan. Burka är ett exempel på en ickesvensk kulturyttring de flesta skulle instämma i är dålig. Men Sverigedemokrater tycker i högre utsträckning än andra att svensk kultur är överlägsen. Om du inte håller med om det vill jag gärna att du svarar på varför just Sverigedemokraterna annars skulle vara mest måna om att ”svensk kultur” ska ”bevaras”.

  Du bevisar min poäng, Magnus, genom att säga att de flesta inte lever bokstavstroende. Det behöver inte heller muslimer göra. Generellt är islam en värre religion än kristendomen, men se bara på vad katolska kyrkan gör i Afrikanska länder, eller vad protestanter gör i Indien, så ser du att muslimer inte är ett ensamt hot mot våra värderingar. Skillnaden är här att muslimer i högre grad invandrar till Sverige – men invandrare är generellt mycket mer sekulära och toleranta än du vill ge sken av.

  Jag vet att det finns fler folkgrupper än samer. Kvänerna är jag dock inte alls insatt i. Men du verkar fortfarande tro att det går att jämföra. Samer förtrycktes systematiskt. Allt samiskt förbjöds. Svenskar förtrycks inte, och ingenting förbjuds för att det är typiskt svenskt. Det må finnas små marginaliserade grupper som anser att det svenska ska elimineras, men dessa är så små och betydelselösa att de inte är värda att nämna. Man kan ifrågasätta värdet av den svenska kulturen, visst, men det är långt ifrån samma systematiska förtryck som skedde mot samer tidigare.

 23. Valentina Hiseni permalink
  15 februari 2010 18:52

  SKITTTTTTT BRAAAAAAAA SKRIVET :))I Just Love It

 24. Mattias permalink
  19 februari 2010 03:11

  Ett parti för grupper och inte individer? Men käre Caspian, människor är inte enbart individer och inte heller enbart grupper. Man är både och! En individ utan grupp (sammanhang) är vilsen och en grupp utan utrymme för individen är fascistisk. Sd har en väldigt god uppfattning om dynamiken mellan individ och grupp. Man förstår vikten av grundläggande mänskliga värderingar som ges uttryck i nation och kultur och som förs vidare genom generationerna genom kärnfamiljen.

  Det är djupt olyckligt att folk idag ser en sådan väldigt klar gräns mellan individ och grupp. Sedan undrar man varför ungdomar mår så dåligt och varför mor- och farföräldrarna är ensamma. Nationen och kulturen är något som förenar en stor grupp människor och är också det som Per-Albin Hanssons socialdemokratiska folkhem byggde på. Utan respekt för nationen och en gemensam kultur finns inte grunden för ett välfärdssamhälle. Man kan helt enkelt inte byta ut detta mot en politisk ”värdegrund” som är baserad i ”mångkultur”. Nation och kultur är mänskliga fenomen. Mångkultur är en politisk idé. Väldigt stor skillnad!

  Avslutningsvis är det lyckligtvis i alla fall så att Sd ligger en bra bit före PP i opinionsmätningarna.

 25. 20 februari 2010 01:01

  Självklart krävs grupper för alla människor, liksom alla människor behöver personlig frihet. Det är ingenting jag någonsin sagt emot. Däremot, när man ser grupperna som mer värda än individerna tillhörande grupperna, eller när man ser nationen som viktigare än medborgarna, och institutionaliserar grupptillhörigheten, är man illa ute. En individ är vilsen och en grupp utan utrymme för individen är fascistisk. Tyvärr har Sverigedemokraterna en bild av gruppen som överordnad människan. Folkhemmet, kulturen och nationen är värt mer än människorna som lever i det.

  Det är djupt olyckligt att ett så pass stort parti ser människor som andrahandsvärdet. Det är också tråkigt att se människor som är tillräckligt intelligenta för att skriva en till synes vettig kommentar med ordentligt språkbruk tro att nation och kultur skulle vara mer mänskligt än mångkultur. Du får gärna utveckla dina tankar där, men du kommer få hemskt svårt att förklara varför nationer är mindre av politiska idéer än mångkultur.

  Avslutningsvis är det tyvärr så att socialistiska nationalistiska konservativa rasister har så pass höga opinionssiffror att det finns en risk att de tar sig in i riksdagen. En sådan utveckling vore högst olycklig, och direkt motsatt en samhällsförändring jag vill se – mot ett friare, öppnare samhälle, byggt på tillit, öppenhet och tolerans.

 26. Christian permalink
  22 februari 2010 23:27

  Ang. följande citat: ”Enligt min uppfattning blir dem som utför ett hedersmord i Sverige mycket oftare straffade än i sitt hemland (mycket löst argument helt utan fakta, endast min uppfattning) och framför allt får offret för den hemska handlingen oftare den hjälp och det stöd som krävs för att lösa situationen”

  Vad erbjuder svenska staten för stöd och hjälp till hedersmördade kvinnor?

 27. 24 februari 2010 14:45

  Christian,
  Hur ger man stöd till någon som är död?

 28. 25 februari 2010 12:54

  Caspian – intelligent fråga, verkligen… – och jag minst lika nyfiken på svaret – som jag antar att Du är.

 29. Christian permalink
  01 mars 2010 18:30

  Hej igen Caspian.

  Jag skrev precis ett litet inlägg som tyvärr försvann. Jag undrade ju, precis som du, vilket typ av hjälp och stöd de mördade kvinnorna ska få för att lösa situationen.

  Det lät orimligt :)

  Intressant text förresten, även om jag inte helt och fullt håller med dig.

 30. Sabah Mucolli permalink
  14 september 2010 15:24

  När har Sverigedemokraterna sagt att svenskar är mer värda än andra :S
  De vill behålla Sverige svenskt inte gruppera oss, det är ni som inte förstår som själva ser att Sverige är grupperat. Det är yttrandefrihet i detta land, det betyder att alla får tycka vad de vill utan att kränka andra..Men det betyder också att man inte ska bli kränkt för sin åsikt! Sverige kan inte klara av att ta in alla som vill in i detta land. Det är inte vårt fel att andra har det sämre än oss, det är klart att vi ska hjälpa dem men vi ska inte förstöra vårt eget land för det! Vi har heller inte arbete till alla så varför ska de komma in och leva på socialbidrag och vara fattiga?!
  Jag tycker att Sverigedemokraterna är modiga för att de ger sig på den svåraste frågan som inget annat parti gör. De kommer med bra förslag men alla ser dem som rasister. De vill inte få ut alla invandrare, de vill bara sluta ta in så många. Jag förstår inte varför alla blir så upprörda, det gäller ej er….
  Sluta smutskasta alla och titta på det positiva med partierna, om ni inte vill rösta på Sverigedemokraterna så visar ni det med att ej rösta på dem.

 31. 22 september 2010 19:51

  Sabah, när man ger uttryck för en sådan kommentar som att behålla ”Sverige svenskt” och också väldigt tydligt uttrycker att en svensk homogen befolkning är att föredra, då anser man också att alla andra typer av nationer och folkgrupper är mindre värda än det som anses svenskt.

  De är inte modiga, de är patetiska. De påstår att de har lösningen på all misslyckad integrationspolitik när det enda de är intresserade av är att visa invandrare stöveln.

  Och jo, det gäller till exempel mig, då jag är adopterad från ett annat land och i princip en ofrivillig invandrare. Hade jag varit född idag skulle jag inte ha fått blivit adopterad till Sverige enligt SD, trots att jag inte skulle kunna ha fått haft det bra liv jag har idag om jag inte hade blivit det.

  Folk blir upprörda eftersom SD tydligt uttrycker en mycket äcklig form av smygrasism. De argumenterar enbart för ett kulturdifferentiellt tänkande som om det vore lösningen på alla Sveriges problem. Det är det inte. För mig är invandring inget problem, integration är däremot det. Bara för att vi slutar att ta in fler invandrare får vi inte en bättre integrationspolitik och detta är någonting som ingen SDare verkar vilja erkänna.

  Köper man retoriken att inga fler invandrare = inga integrationsproblem så blundar man för det faktum att vi har integrationsproblem. Vad ska vi göra med de invandrare som vi har i Sverige idag och som har det hur dåligt ställt som helst? Det har SD inget svar på. Det bästa jag hittills har hört Jimmie Åkesson kläcka ur sig är att barn helt enkelt inte får prata på sitt modersmål i skolor med många invandrarbarn om man inte kan klara av att prata svenska.

  Trots att problemet är att dessa barn inte pratar svenska för de kan inte ett ord svenska. Dessutom var herr Åkesson så himla upprörd över det faktum att barn faktiskt använder sig okvädinsord mot varandra – på andra språk! Jag undrar när Åkesson var bland en grupp tonåringar senast. Hora, bög, fitta, kuk och så vidare är alla väldigt vanliga att använda mot varandra. Lägg därtill de engelska varianterna som fuck, samt försvenskade versioner som kuksugare, ja, jag ser då inte andra språk skulle vara problemet här… Då alla dessa ord ofta är en del av svenska ungdomars vardag… svenska eller inte.

 32. 22 september 2010 19:56

  Sabah, Sverigedemokraterna är rasister. Sverigedemokraterna säger sig vara ett nationalistiskt parti, men vill luckra upp nationalstatens kanske viktigaste koncept: medborgarskapet. De menar att detta medborgarskap ska kunna fråntas grova brottslingar. Men endast förutsatt att dessa brottslingar inte är svenska, utan utomeuropeiska invandrare.

  Man behandlar alltså infödingar och invandrare olika, enbart på grund av den etniska härkomsten, oavsett språkkunskaper, kulturell tillhörighet eller ens nationalitet och medborgarskap.

  Det är ren och skär rasism.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: