Skip to content

Juridisk könstillhörighet

08 augusti 2010

Historiskt har vi i Sverige haft könsdiskriminerande lagar, som gör skillnad på huruvida man är man eller kvinna. Eftersom vi haft sådana lagar, har vi behövt kunna avgöra vem som är man respektive kvinna. Detta har enkelt lösts med en siffra i personnumret, den näst sista, som alltså avgör ens juridiska könstillhörighet. Dessa lagar har försvunnit, en efter en, och de sista som faktiskt gör skillnad på personer utifrån kön är värnplikten, som bara gällt män, samt förstås de lagar som finns för att ändra nämnda juridiska kön – transsexuella personer får nämligen göra så, mot att de avsäger sig rätten att skaffa barn.

Nu verkar det dock som att kravet på att man steriliseras avskaffas, och man kan alltså utan några som helst kirurgiska ingrepp byta juridiskt kön. Kravet på att man ska vara ogift är inte heller relevant, nu när äktenskap mellan samkönade personer är tillåtet, och bör avskaffas i samma vända. Samtidigt som steriliseringskrav avskaffats har också värnplikten gått i graven för att ersättas av en frivilligarmé – och med värnplikten, den sista lagen som gör skillnad på män och kvinnor.

Nu – eller snart, när dessa föreslagna lagarborttagningar träder i kraft – finns alltså inte längre någon juridisk skillnad på män och kvinnor. Piratpartiet har i sitt omdiskuterade valmanifest (PDF) gått ut med att det därför inte finns någon anledning att ha kvar konceptet juridiskt kön.

Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så.

Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ instämmer i att det finns en problematik med juridiska kön, men de fokuserar istället på att det bara finns två sådana, när det finns människor som varken definierar sig som män eller som kvinnor. De vill därför införa ett tredje juridiskt kön. Feministiskt initiativ menar att ett tredje kön syftar till att stärka skyddet mot könsdiskriminering. Här börjar jag dock se omedelbara invändningar: Om man inte har någon anledning att ha ett juridiskt kön längre, varför ska man i stället för att ta bort det, införa ett nytt? Nu, som vi har en könsneutral lagbok, blir det juridiska könet enbart ett register över information som staten inte behöver. Jag har svårt att se hur detta register skulle motverka diskriminering – i synnerhet om (när) registret läcker, och utomstående kan ta del av vilka som inte vill definiera sig som män eller kvinnor.

Vad som däremot står klart, är att det inte är ett sätt vi har för att motverka annan diskriminering. Vi motverkar inte rasism genom att upprätta statliga register över vem som har vilken hudfärg. Vi motverkar inte diskriminering på basis av sexuell läggning genom att införa statliga register över vilka som är heterosexuella, homosexuella, bisexuella – och kanske övriga. Eller register över landets muslimer och judar? Romer?

En statlig registrering som inte spelar någon roll för nittiofem procent av befolkningen, och är till besvär för restrerande fem procent, och som dessutom inte gör någonting gott för någon, har inget som helst existensberättigande, och bör raderas omgående. Frågan är i sig inte stor, men den är symbolisk för ett informationspolitiskt tänkande, och följdaktligen drivs den bara av ett parti – Piratpartiet.

Andra om detta:

Annonser
10 kommentarer leave one →
 1. Sharpless permalink
  08 augusti 2010 21:29

  Det finns faktiskt ett gäng lagar som bara är specifika för ett visst kön än så länge. Läs mer här: http://inteutanminasoner.wordpress.com/2010/07/12/konsdiskriminerande-lagar-i-sverige/

 2. 08 augusti 2010 23:22

  Jo, och förutom sånt som handlar om barn (fader-mödraskap, vårdnad m.m.), så finns det ju lagar, regler och riktlinjer om t.ex. kvotering, våld i hemmet, tjejjourer, rätt till läkare/skötare/gyn m.m. av samma kön, och annat.

 3. Grå permalink
  09 augusti 2010 04:58

  Det är egentligen ganska typiskt tankesätt i många gammelpartier. Inte ta bort en trasig lag, utan lappa och laga och lägga till. Inte undra på att det tillkommer en hyllmeter pärmar med nya lagar, förordningar och liknande varje år, medan knappt något försvinner. Djungeln blir allt mer hopplös.

 4. 09 augusti 2010 08:37

  Sharpless, tack! Jag misstänkte att det fanns, men var inte insatt och skrev därför utifrån att det inte fanns. Hur som helst så är problematiken densamma, och lösningen ändras inte. Att ta bort juridiska kön skulle fortfarande underlätta för många, och inte sätta käppar i hjulet för samhället på något sätt (om man inte vill bibehålla den statliga diskriminering du pekar på).

  Faderskap till exempel, är en rätt klumpig samling regler som jag tycker borde reformeras, men om man vill ha kvar de reglerna behöver man inte ha kvar det juridiska könet. Det räcker med att konstatera att föräldern som föder barnet tveklöst är förälder till barnet. Oavsett förälderns kön.

  Gällande vårdnadstvister och barnbidrag är det problemlagar — de är ojämställda och skapar problem i vårt samhälle. Att i vårdnadstvister utgå från en opartisk ställning, och i barnbidraget dela upp det så att föräldrarna får hälften var (eller fler, om det finns fler juridiska föräldrar — en möjlig långsiktig utveckling).

  Lagen om grov kvinnofridskränkning bör självklart byta namn till lagen om grov fridskränkning och göras könsneutral.

  Lagen om barnadråp har jag väldigt svårt att se poängen med — varför ska det vara en förmildrande omständighet att vara mamma till barnet? Möjligen kan man under mord lägga till speciella förmildrande omständigheter, som upprivet sinnestillstånd, om man tycker det är viktigt. Men detta ska då gälla både män och kvinnor. Man jag förstår fortfarande inte riktigt hur det är en förmildrande omständighet att man ”befinner sig i upprivet sinnestillstånd eller i svårt trångmål”. Om en man dumpas av sin flickvän, och sedan mördar henne — är det en förmildrande omständighet?

  I fallet våldtäkt du tar upp, är det egentligen inte könsdiskriminering. I alla fall inte explicit. Nog för att det är diskriminerande, men det handlar om penetration — det kommer alltså inte påverkas av huruvida det finns en juridisk könstillhörighet eller inte.

 5. 09 augusti 2010 12:30

  Den nuvarande uppgiften om könstillhörighet är för övrigt inte ens sekretessbelagd, så det verkar oegentligt att tala om risken att uppgifterna ”läcker”. De flesta uppgifterna i befolkningsregistret, såsom namn, kön, ålder, civilstånd och bostadsort, är helt avsiktligt offentliga för att man skall kunna verifiera personers rättigheter och skyldigheter i samhället, såsom rösträtt, arvsrätt och skatteplikt.

  Undantag görs för personer som har särskilda behov av skyddad identitet, men det skulle bli väldigt svårt att exempelvis upptäcka röstfusk vid val om själva röstlängden var hemlig, eller tvegifte om civilståndet var det (kyrkans lysningsprocedur inför vigslar var ursprungligen, före den centraliserade folkbokföringen, ett sätt att undvika bedrägeri rörande civilståndet).

  Kort sagt, situationen att utomstående skulle komma över uppgiften om könstillhörighet är inte en risk, utan själva avsikten med registreringen. Om man vill hålla dessa uppgifter hemliga, då är det ett gott argument för att staten inte skall samla in de numera onödiga uppgifterna till att börja med. De kan skrivas in i sjukjournalen om de skulle vara relevanta för den medicinska behandlingen (exempelvis mödravård), men precis som du skriver finns det ingen anledning att behandla sådana uppgifter annorlunda än uppgifter om hudfärg eller sexuell läggning.

  Fast en sak får mig dock att tveka, nämligen befolkningsstatistiken. Finns det verkligen inget seriöst skäl till att kunna redovisa åtminstone ungefär hur många män respektive kvinnor det bor i landet? Har förhållandet kvinnor/män någon betydelse för samhällsplaneringen, exempelvis när det gäller barnomsorgens långsiktiga utbyggnad? Färre kvinnor brukar leda till att det föds färre barn.

 6. HugeHedon permalink
  09 augusti 2010 21:43

  @Anders Andersson:

  Fast en sak får mig dock att tveka, nämligen befolkningsstatistiken. Finns det verkligen inget seriöst skäl till att kunna redovisa åtminstone ungefär hur många män respektive kvinnor det bor i landet? Har förhållandet kvinnor/män någon betydelse för samhällsplaneringen, exempelvis när det gäller barnomsorgens långsiktiga utbyggnad? Färre kvinnor brukar leda till att det föds färre barn.

  Man kan väl använda statistiska undersökningar? D.v.s man kan ringa 1000 pers och fråga vad de anser sig ha för kön? :-)

 7. 11 augusti 2010 17:57

  Visst, man kan nöja sig med telefonenkäter, men om syftet är att erhålla underlag för barnomsorgsutbyggnaden, då kan man lika gärna gå direkt på målet och fråga ”Planerar du att skaffa barn inom de närmaste tre åren?”

  Dessutom planeras barnomsorgen på kommunal nivå, så det blir till att ringa en större andel av befolkningen än vad 1000 personer utgör i hela riket om man vill att resultatet skall bli statistiskt säkerställt (Pajala kommun torde vara föga betjänt av att veta att det råder babyboom i landet som helhet, medan männen i Pajala får ägna all sin tid åt ryska datingsajter)…

  Fast jag kanske överdriver statistikens betydelse. Det var knappast den kommunala barnomsorgen som på 1600-talet föranledde landets präster att räkna kvinnor och män i skilda kolumner, utan snarare kronans behov av soldater. Kommunen får väl nöja sig med ett halvårs förvarning.

 8. 14 augusti 2010 16:10

  ”Det räcker med att konstatera att föräldern som föder barnet tveklöst är förälder till barnet.”

  Intressant tanke, men det skulle omöjliggöra värdmödraskap/ surrogatmödraskap.

 9. 14 augusti 2010 17:01

  Det gör lagstiftningen även idag, i och med att personen som föder barnet är förälder per definition. Självklart kan – och bör – man kunna införa undantag, för exempelvis surrogadmödraskap.

Trackbacks

 1. gothbarbie.se | Inför juridisk etnicitet!?!11

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: