Skip to content

Las leder till en otrygg arbetsmarknad

25 september 2010

Singapore har världens friaste arbetsrätt. Inga hinder för att vare sig anställa eller avskeda, mycket låga skatter och ingen arbetstidsbegränsning.

Resultatet? 2,2 % arbetslöshet, dynamisk arbetsmarknad, världens lägsta barnadödlighet, bland världens högsta HDI-värden.

Därför är det viktigt att vi motverkar en uppluckring av Las, då det skulle leda till en otryggare arbetsmarknad.


Annonser
17 kommentarer leave one →
 1. oxymorons permalink
  25 september 2010 17:21

  Hmm, du menar väl att det är viktigt att INTE motverka en uppluckring av LAS!?

 2. 25 september 2010 17:25

  Äsch, det kanske inte gick fram, men jag ville vara lite ironisk i mitt avslutande stycke.

 3. oxymorons permalink
  25 september 2010 17:37

  Aha! Ok, jag fattar :-)

 4. Sten permalink
  26 september 2010 14:24

  Är du medveten om att Singapore inte är en demokrati, är du medveten om att man inte har rätten att fritt diskutera politik på Singapores gator, är du medveten om att i Singapore sätts opostitions ledare i fängelse om de håller offentliga tal, är du medveten om att Singapore rankas som mindre demokratiskt än Kina enligt The Economist och är du medveten om att Sverige ligger som etta på samma lista?
  Sverige ligger två platser under Singapore vad det gäller barndödlighet.
  Har du någonsin besökt eller jobbat i Singapore, landet där du åker i finkan för att tugga tugummi, gå naken i din egen lägenhen om det kan synas genom fönster. Singapore är långt från en demokratisk rättsstat även om liberaler ofta håller fram Singapore som deras våtaste drömexempel på liberal ekonomi.

 5. 26 september 2010 14:52

  Sten: Har jag sagt att Sverige ska bli som Singapore? Jag har pekat ut Singapore som ett exempel på när marknadsekonomi fungerar bra. Det betyder inte att jag tycker det är bra att förbjuda tuggumin. Det betyder inte heller att jag tycker att vi i Sverige ska börja prata engelska, kinesiska eller tamil. Det betyder inte heller att jag tycker vi ska ha en rödvit flagga, eller ta efter deras syn på rättsstaten. Vad jag säger är att Singapores ekonomi fungerar utmärkt, och att vad vänstern menar leder till en ”otrygg arbetsmarknad” kan i själva verket vara ett bra sätt att få en tryggare och mer dynamisk arbetsmarknad. Din fjantiga guilt by association-retorik håller inte.

 6. Sten permalink
  26 september 2010 15:35

  Vad som är fjantigt är att rycka ut en liten del av ett lands system och säga ”se så bra det fugerar”. Det hela ingår i en helhet och vill du ha demokrati så kostar det lite mer än vad man är villig att spendera i Singapore.
  Singapore styrs maktfulkomligt utan att innevånarna får säga något om det hade de kunnat rösta och välja så hade kanske LAS varit en av de första sakerna de drivit genom.
  Vill du hitta exempel på låg arbetslöshet och därmed rycker ut statistiken ur landets som helhet (det är ju så Johan Norberg brukar göra när han framhåller Taiwan som sitt favorit exempel på framgånsrik ekonomi och då samtidigt blundar för den katastrofala miljön där ) så finns det mycket exempel på låg arbetslöshet. Cambodia har lågarbetslöshet, Kuwait har låg arbetslöshet, fler länder med låg arbetslöshet Papua New Guinea, Qatar, Thailand, Vietnam har ungefär samma arbetslöshet som Singapore och Vietnam har mycket goda anställningförhållanden samtidigt som de absolut inte en marknadsekonomi. Så varför imte hålla fram Vietnam som ett bra exempel på en metod för att hålla ned arbetslösheten.
  Gulity by association? halmdockor? troll? med PP vokabulär är det inte konstigt att ingen har lust att varken läsa, lyssna eller rösta på er.

  Senast jag åkte taxi i Singapore klagade föraren på att staten stal så mycket pengar från honom genom biltullen ERP, han sa ” it stands for Everyday Rob People, I have to work 18 hour shifts to pay my rent”.

 7. 26 september 2010 17:34

  Så du menar att demokrati kostar? Vad kostar en demokrati, menar du – varför skulle det på något sätt bli dyrare för dem att respektera mänskliga rättigheter fullt ut; även politiska, och inte bara de ekonomiska?

  Problemet med de exempel du tar upp på andra länder med låg arbetslöshet är att det ofta är låg arbetslöshet på grund av statligt tilldelade arbeten. Min poäng i inlägget, som verkar gått din ringa fattningsförmåga helt förbi, är att det är låg arbetslöshet som följd av en fri ekonomi: En minimal arbetsrätt leder inte till massarbetslöshet!

 8. oxymorons permalink
  26 september 2010 18:01

  Caspian, LAS är helt klart oacceptabel och borde avskaffas snarast. Men jag undrar om exemplet Singapore verkligen är så lyckat. Åtminstone borde du vara mer tydlig med att Singapore inte är ett föregångsland i alla avseenden. Man undrar också vilket sambandet är mellan LAS och t.ex. barnadödligheten.

  Jag förstår att du vill tillbakavisa påståendet att ett avskaffande av LAS med nödvändighet skulle leda till otrygghet och arbetslöshet. För att göra detta räcker det med att hitta ett enda exempel. Fine. Men du lämnar också en del frågetecken.

  Sten, du säger att ”hade de kunnat rösta och välja så hade kanske LAS varit en av de första sakerna de drivit genom.” Detta är totalt ogrundat och dessutom är det att trivialisera de allvarliga brister som finns i Singapore.

 9. 26 september 2010 18:09

  Du har helt rätt. Mitt inlägg är klart ofullständigt, och lämnar många frågor obesvarade. Min huvudpoäng är att en så kallad otrygg arbetsmarknad inte måste vara en dålig arbetsmarknad, utan att minskade regler till och med skulle kunna vara bra. Men ja, jag borde varit mer tydlig med att Singapore inte är ett föregångsland och kanske utelämnat barnadödligheten.

  Den lilla notisen hade kanske mått bäst av att få fortsätta vara bara en statusuppdatering på Facebook! :)

 10. Sten permalink
  26 september 2010 18:16

  Så Caspian du anser det varandes en fri ekonomi, trots att folket som lever i landet inte har valt den! Hur fri är den när den tvingas på folk?
  Varför det skulle bli dyrare med demokrati? därför att folk kanske skulle rösta för anställningstrygghet, begränsade arbetstid m m om det fått välja och det skulle kosta mer.

  Men så förespråkar du ju också den s.k den ekonomiska friheten i ett land där folk inte får välja vilken frihet de vill ha.
  Det är är ofta slående så mycket uttalanden det kommer från s.k liberaler som oftast inte varit i länderna de talar om och framför allt aldrig någonsin arbetat i länderna de talar om – med andra ord vet de helt enkelt inte vad de talar om och där följer du Caspian – i din allsmäkitige ledares följespår – Johan Norberg, ni verkar gilla diktaturer så länge pengarna och företag får styra.

 11. Sten permalink
  26 september 2010 18:27

  Oxymorons,
  Singaporianer är ofta mycket intresserade av Sverige och en hel del av deras studenter har frekventerat Lunds Universitet.

  Min erfarenhet efter att ha arbetat i Singapore är den att Singaporianer är mycket intresserade av just svenska arbetsförhållanden – jag har till skillnad från Caspian arbetat i Singapore och i Hong Kong och i Taiwan.
  Så nej, min kommentar är inte ogrundad.

 12. 26 september 2010 18:41

  Om en frihet är påtvingad är den inte en frihet? Vänta lite – hur menar du nu? Om jag föds i Sverige påtvingas jag en yttrandefrihet jag inte har valt. Hur fritt är det?

  Att Singapore är en fri ekonomi innebär att den är fri från tvång. Hur fritt är frihet från tvång om den friheten tvingas på folk? Det är en mycket märklig frågeställning. Självklart är den lika fri som annars! Ingen hindrar någon från att ge pengar till någon annan, eller att köpa eller sälja saker. Det finns inga hinder från att gå ned i arbetstid, ha två arbeten, säga upp sig från båda och starta ett eget företag.

  Menar du att om majoriteten får luckra upp denna frihet och instifta tvångsmedel i högre grad, så kommer friheten bli friare?

  När du säger att demokrati skulle kosta pengar är det inte heller demokratin du menar skulle kosta, utan att vissa majoritetsbeslut skulle kräva pengar. Demokrati i sig kostar inte mycket pengar, och är önskvärt, men demokratin ska vara begränsad. Man ska inte kunna bestämma vad som helst för att man är en majoritet. Individens rättigheter måste alltid väga tyngst.

  Dina fåniga personangrepp ger jag inte mycket för. Jag har sagt att jag tycker om fri ekonomi. Singapore har en fri ekonomi. Singapore är en diktatur. Betyder det att jag tycker om diktaturer? Varken jag eller Johan Norberg tycker om diktaturer. Tvärtom – som liberaler tillhör vi den ideologi med det starkaste motståndet mot alla former av förtryck.

 13. Sten permalink
  27 september 2010 03:24

  ”som liberaler tillhör vi den ideologi med det starkaste motståndet mot alla former av förtryck.”
  Och ändå tar du som exempel på fri ekonomi just ekonomin i ett land som inte ör en demokrati. Nästa exempel kanske skulle vara att polisväsendet fungerade utmärkt under Chiles diktatur.
  Om du påtvingas yttrandefrihet i Sverige så har du möjligheten att starta ett parti och kampanja för avskaffandet därav – i Singapore kan du inte göra motsvarande – alltså är individens frihet mindre i Singapore oavsett hur ”fri” ekonomin är.

  Vad det gäller demokrati så resulterar den ofta i att majoritetens vilja styr över individens och vad det gäller liberaler som Norberg så verkar de oftast anse att individens frihet är mindre viktigt än ekonomins frihet vilket är lustigt! Ekonomi är en artificiell konstruktion – ekonomi har ingen vilja – ekonomi har ingen åsikt – ekonomin är inte att jämnstäla med en människa men ändå anser ni att dess frihet är av överordnad betydelse.

  Vad det gäller personangrepp. Är det personagrepp att påpeka Era brister på verklig erfarenhet? I så fall verkar du vilja ha liten frihet för det skrivna ordet.

 14. 27 september 2010 11:11

  Jag kan mycket väl tänka mig att polisväsendet i Chile fungerade bra. Problemet där var i så fall inte polisen, utan lagarna de upprätthöll. I Ryssland är polisen ett stort problem, och lagarna de ska upprätthålla också.

  Om majoriteten bestämmer att man ska upphäva yttrandefriheten kommer yttrandefriheten bli mindre fri än om en envåldshärskare tvingar på folket yttrandefrihet.

  Du har inte alls förstått vad liberalism eller ekonomi innebär. På vilket sätt tycker jag eller Norberg att ekonomin är viktigare än individens frihet? Vi menar att individens frihet innebär individens rätt att ingå avtal och att inneha egendom. Det leder till ekonomisk frihet. Du antyder att det finns en motsättning mellan ekonomisk och individell frihet. Det är fel.

  Att påpeka att jag har bristande verklig erfarenhet är inte ett personangrepp – det erkänner jag tvärtom villigt att jag har! Vad som däremot är argumentum ad hominem är att säga att jag ”verkar gilla diktaturer så länge pengarna får styra”.

 15. Sten permalink
  27 september 2010 11:54

  På vilket sätt du tycker att ekonomi är viktigare än individens frihet?
  När du i din tidigare text anväde Singapore som exempel så går det exemplet i motsatt riktning gentimot vad du nu senast skrivit.
  Du framhöll tidigare anställningsförhållandena i Singapore som fördelaktiga samtidigt som du ignorerar faktumet att folket i Singapore inte har friheten att välja hur de vill att anställningsvilkoren skall se ut eller hur landet styrs.

  Du försökte med Singapore som exempel visa att fri ekonomi för företag är bra och ger framgång för folket oavsett om den s.k fria ekonomin är vald av folket via demokratiska val.

  Nu senast hävdar du att individens rätt att ingå avtal är en grund för ekonomisk frihet – men den rätten finns inte i Singapore då Singapors anställningsavtal styrs av företagen och för att Singapore inte har fria val där ett parti skulle kunna föra fram LAS som en valfråga.

  Så om du har påpekat någonting, är det att företags ekonomisk frihet inte har något att göra med individens frihet.

 16. nämen permalink
  27 september 2010 20:45

  joup men 10% av singapores rikaste äger 33% av tillgångarna jämföresevis med sveriges 22. Deras gini index är på 42% (sverige 25%)

  att betänka är väl också att sverige har högre hdi än singapore

 17. 27 september 2010 21:04

  Det är sant. Högre ojämlikhet måste dock inte nödvändigtvis vara dåligt. Jag ser det som mer önskvärt att alla får det bättre än att skillnaderna mellan dem som har det bäst och dem som har det sämst blir mindre. Om man måste välja, förstås.

  Gini-koefficienten måste man dock sätta i ett större sammanhang. 42,5 %, som Singapore har, är det ungefärliga medianvärdet i världen, medan Sveriges 23 % är världens lägsta siffra. Så att jämföra med just Sverige är lite vanskligt.

  HDI-är självklart också ett intressant värde, men där börjar vi röra oss bort från ämnet. HDI tar ju in utbildning och läskunnighet, vilket är sociala frågor. Jag tänker absolut inte försvara Singapore i alla lägen – det är en diktatur (mer eller mindre), utan yttrandefrihet, med ett stort antal vansinniga lagar som kränker mänskliga rättigheter på olika sätt, och säkert en himla massa andra konstigheter.

  Min poäng i detta korta och halvgenomtänkta inlägg är helt enkelt att en fri arbetsrätt kan vara bra för arbetsmarknaden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: