Skip to content

Barnarbete – för barnens skull

28 oktober 2010

Barnarbete ses i vårt samhälle som enbart negativt. Det är ett sätt att frånta barn deras utbild­ning, deras barndom och deras hälsa, såväl fysisk som psykisk. Detta är förvisso sant, men det totala avståndstagandet från barnarbete bygger på en eurocentrisk världs­bild, som inte tar hänsyn till de faktiska förhållandena i områden där barnarbete är ut­brett. Länder där barn­arbete förekommer är fattiga och behöver alla resurser de kan upp­båda. Barnarbetet blir där­för ett nödvändigt ont. Att bojkotta barn­arbete är bara ett sätt att gynna dem som redan är rika, och missgynna utsatta barn. Det bästa vi i väst­världen kan göra för att hjälpa barnen är att köpa mer barnarbete.

Barnarbete är ett stort och komplext problem. Det vore självklart mest gynnsamt inte bara för barnen, utan för hela världen om de fick utbildning i stället för att utnyttjas i grovt och slit­samt arbete. Tyvärr drar många därför slutsatsen att barn­arbete måste bojkottas, eller till och med för­bjudas. Det är en stånd­punkt som vid en första anblick kan verka moral­iskt riktig, men som i praktiken skulle bli direkt kontra­produktiv. Det skulle tvinga barn in i värre ar­bet­en för lägre löner helt utan säkerhet och hålla kvar länder i fattigdom. För det är i fattiga län­der barnarbete är utbrett. Det är fattiga länder som inte har råd att ge barnen utbildning, där föräldrarna inte har råd att försörja sin familj utan barnens arbete. Vad dessa familjer och dessa länder behöver är bättre ekonom­iska förutsättningar, och höjd levnadsstandard. Först med bättre ekonomi och minskad fattig­dom är det möjligt att utrota barnarbetet.

När det upptäcks att H&M säljer kläder som pro­ducerats med barnarbete, eller att Ikeas mattor är vävda av barn i mellanöstern, sjunker all­män­hetens förtroende för dem. Många  ser bojkott som en bra metod, och vänder sig till andra företag för att köpa kläder och mat­tor, tillverkade av högavlönade vuxna. Det får dem att känna sig bättre, och ger en känsla av att de gjort någonting aktivt mot barnarbete i världen. Tyvärr förvärrar de snarare situationen.

Bojkotter gör mer skada än nytta. Sådana aktioner har redan lett till att tusen­tals barn i Bang­ladesh flyttats från textil­industrin till långt farligare arbeten. Femtusen flickor i Nepal har enligt FN:s barnfond tvin­gats ut i prostitution. Pengar som skulle kunna gå till att förbättra utsattas situation, har i stället gått till de redan rika. Rädda Barnen menar att man bör undvika ”bojkotter, sank­tioner och andra handels­relaterade åtgärder mot barnarbete”. De barn som räddas från arbete får inte en bättre situation, utan hamnar i ännu svårare situationer. Antingen hamnar de i ännu svårare jobb – till exempel inom gruv­drift, sprängmedelstillverk­ning eller narkotikasmuggling – eller så får de inga jobb alls, och svälter.

Ur ett historiskt perspektiv kan man konstatera att i alla länder, i alla kulturer, har barn arbetat. Det är först de senaste hundra åren de rikaste länderna tack vare en enorm väl­stånds­ökning kunnat gå från detta, och i stället utbilda sina barn. Barn arbetar för att familjer inte överlever annars. När vi bojkottar eller förbjuder barnarbete straffar vi länder för att de är fattiga.

För hundra år sedan i Sverige var en mycket stor del av fabriksarbetarna barn. Vi hade inte sällan tolv timmar långa arbetsdagar eller mer. Lönerna var usla jämfört med de rikare länderna som Storbritan­nien och Frankrike. Om dessa rikare länder genomfört bojkotter på grund av detta, hade svenska barn mött samma öde som de som i dag bojkottas i Bangladesh och Nepal. Nu slapp de lyckligtvis det, och fick i stället arbeta så att välståndet i Sverige växte tills de inte längre behövde arbeta.

För att minska barnarbetet måste man öka välståndet. Detta görs mest effektivt med eko­nom­iska liberaliseringar. När Indien gradvis öppnade sin ekonomi nästan halverades barnarbetet på tolv år, och när Vietnam liberaliserade sin internationella handel, minskade deras barnarbete med trettio procent på bara fem år.

Vi ska utrota barnarbetet, men det går inte att göra genom förbud eller bojkotter. Familjerna som sätter sina barn i arbete gör det för att de måste, för att de inte överlever på annat sätt. En bojkott är bara ett sätt att straffa ett land för att det är fattigt. Det bästa vi i västvärlden kan göra för att få bort fattigdomen, och därmed utrota barnarbetet, är att handla så mycket vi kan med fattiga låglöneländer.

Köp mer barnarbete – för barnens skull!

Annonser
18 kommentarer leave one →
 1. HugeHedon permalink
  28 oktober 2010 12:13

  Klassiskt argument för att inte köpa barnproducerat: http://www.anvandbart.se/med-kansla-for-kvalitet

 2. HugeHedon permalink
  28 oktober 2010 12:15

  Klassiskt argument mot att köpa barnproducerat: http://www.anvandbart.se/med-kansla-for-kvalitet

 3. 28 oktober 2010 21:16

  Ja, Hugo, där har man ett svårt dilemma! Kvalitet eller solidaritet?

 4. 28 oktober 2010 23:07

  Det är här märkningar som Fairtrade och liknande märkningar kommer in. De ser till att garantera att föräldrarna får tillräcklig lön för att barnen kan gå i skolan utan att behöva jobba. Hans Rosling har också nämnt frågan i förbifarten hos TED att det är viktigt att se sambandet om familjeplanering, då det finns folk som inte tänker på att barn kostar och att det är lättare att skydda sig och garantera de barn man har en god utbildning i stället.

  Barnarbetarna får vara glada att de inte behöver jobba som våra barnarbetare gjorde under industrialiseringen i väst, där barn klättrade i gruvorna och dog i alla möjliga sjukdomar. Att sälja sig till pedofiler är en semester i jämförelse, men vi måste fortfarande skapa en tillväxt och inte som ECPAT gå på symptomen i stället för orsakerna som är dålig familjeplanering och lönenivå.

  Makten ligger främst hos lokalbefolkningen att lösa problemen, det är inget vi kan lösa med telepati från andra sidan jorden samtidigt som vi har hemlösa i vårat eget land.

 5. 29 oktober 2010 06:52

  Vill man vara krass kan man vända på det. Kan det inte vara värt att vissa familjer dör för att bygga upp en ickeaccepterande attityd till barnarbete och på så sätt tvinga fram en utveckling? Jag säger inte att det är min åsikt, men det är ett alternativ att överväga.

 6. 29 oktober 2010 08:36

  Mrhama: Fairtrade är också ett kontraproduktivt medel. Det ger precis samma konsekvenser som en bojkott av barnarbete: Man ger pengar till dem som har det hyfsat gott ställt, i stället för till dem som har det riktigt uselt, och behöver pengarna mest.

  Hela poängen med rättvisemärkt är att man ska kunna köpa de varor som inte är barnarbetade, som inte är producerade av arbetare med dåliga villkor och så vidare. Det gör att valet av rättvisemärkt är samma sak som valet att inte köpa barnarbete – konsekvenserna blir precis likadana av att köpa rättvisemärkt och att bojkotta barnarbete.

  Visst låter rättvisemärkta varor barn gå i skolan, men det är de barn som redan har en dräglig tillvaro. Att bojkotta barnarbete betyder även det att ens pengar kommer gå till någon annan, som då får ett bättre liv. I båda fallen gäller dock – och detta är mycket viktigt – att pengarna inte går till dem som behöver pengarna mest!

  Isak: Självklart är det ett alternativ. Men man kan inte tvinga fram en utveckling utan en ekonomisk förbättring, och om man förbjuder eller bojkottar barnarbete blir denna ekonomiska utveckling svårare att nå. Jag tror alltså det skulle fungera dåligt och långsamt, och många skulle lida. Vi måste också fundera kring varför barnarbete är dåligt. Är det för att de är barn? Måste ett barn som arbetar nödvändigtvis lida? Jag tror inte det. Jag tror det är bättre om de får en utbildning, men det betyder inte att barnarbete är dåligt.

  För vad är egentligen skillnaden – på ett mer filosofiskt plan – mellan barnarbete och skola? I det ena fallet tvingas de arbeta fysiskt; i det andra fallet tvingas de arbeta mentalt, med att lära sig. Är fysiskt arbete så mycket värre än psykiskt att det måste förbjudas?

 7. 29 oktober 2010 22:06

  Jag tycker frågan är fruktansvärt svår. men finns det inte en riks att genom att köpa produkter som man vet är tillverkade av barnarbetare att politiker och andra vuxna i dessa länder tänker ungefär: ”Jamen, vi får massa Walmart, IKEA och H&M kontrakt och alla tycks ju tycka att barnarbete är okej och bra.” Vi struntar i att låta barnen gå i skolan och att lära dem läsa, skriva och räkna och att bygga upp något skolsystem”. Sedan när dessa barn är unga vuxna, typ 20 år så kan de varken läsa, skriva eller räkna, de har arbetat i kanske 12-14 år på mattvävningsfabriken, kommer just eftersom de inte har gått i grundskolan att kunna läsa på motsvarande gymnasie, universitet eller högsskola. Och blir kvar vid mattväven tills de är 50 år och har arbetat 5-7 dagar i veckan 52 veckor om året, 12-15 timmar per dag och blir utslitna och dör vid typ 55 år. Någon karriär inom företaget har de inte heller fått just på grund av att de inte har gått i skolan.
  Alltså, jag målar upp en väldigt svart bild här och jag menar alltså INTE att jag vill ha förbud, men hur säker är du på att din lösning och metod når resultat? Att det inte snarast leder till ingen förändring alls istället?

 8. 30 oktober 2010 09:50

  Oscar, det är mycket viktiga poänger du tar upp. I teorin kan det vara svårt att veta hur en sådan utveckling skulle ske utan lagstiftning och förbud. Men om man ser på vad som faktiskt hänt i världen, är det att så fort ett land blir tillräckligt rikt för att familjerna ska klara sig utan barnarbete, kommer barnen slippa arbeta, och i stället få utbildning. Jag tar ovan upp Indien och Vietnam som exempel – när deras respektive ekonomier blev starkare, minskade barnarbetet kraftigt. Det finns alltså inga empiriska skäl att tro att barnarbete skulle finnas kvar om landet tog sig ur fattigdom.

  Dessutom ligger det i ländernas intresse att utbilda barn i stället för att sätta dem i arbete, då det är bäst rent ekonomiskt. Det kräver en investering som inte alla länder har råd med, men ger mångdubbel avkastning senare.

 9. nämen permalink
  02 november 2010 03:18

  Usch. Hemskt sätt att tänka enligt mig. Av många anledningar. Barnarbete är (även på det filosofiska planet) oacceptabelt. Inte för att det är fysiskt istället för mentalt arbete. Utan eftersom det är i otroligt många fall är omänskliga förhållandet som mot individens vilja tvingas in i bara för att slutprodukten vi handlar ska bli ett par kronor billigare.

  Att det skulle vara att gynna de rika att bojkotta barnarbete är fel. Det är inte det att företag inte har pengar nog att lägga på högre löner åt arbetarna det är eftersom det inte prioriteras. t.ex fick Tiger Woods skriva ett kontrakt med Nike på 100 miljoner dollar (se länk) för att göra reklam för deras produkter. Som jämförelse är det cirka 1694915 st månadslöner för en genomsnittlig Nike arbetare i Vietnam (se länk 2) och då får vi antagligen också förutsätta att en barnarbetare arbetar för sämmre lön.

  Nej så pengar finns. Problemet är att vi som kunder fortsätter att ifrågasätta fel saker. Vi är uppenbarligen mer intresserade av att se Nike klädderna på en känd sportstjärna en att det blir bättre förhållanden för arbetarna. Men för att ändra på det kan vi INTE acceptera de förhållanden som våra produkter framställts på. Precis som vi inte accepterar om en produkt är trasig eller dålig när vi köper den. Om vi bojkottar kommer inte företagen sluta producera sin varor och alla löner bli uteblivna. Så klart inte eftersom företag vill överleva och tjäna pengar. De kommer bli tvungna att anpassa sig till kunders efterfrågan och en omfördelning av pengar kommer behöva ske. Kanske lite reklampengar blir månadslöner. Kanske blir plaggen lite dyrare för ”oss” konsumenter. Kanske får VD lite mindre bonus. Så länge de som handlar varorna accepterar barnarbete kommer lagar i enskilda länder bara orsaka leapfrogging där nya barnarbetare får lida.

  1
  http://www.golftoday.co.uk/news/yeartodate/news00/woods56.html
  2
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7324242.stm

 10. 02 november 2010 14:09

  Mycket intressant! Men hur ställer du dig till de fall där bojkotter lett till att tusentals barn tvingats ut i hårdare arbeten, som gruvdrift, sprängmedelstillverkning eller prostitution, eller helt enkelt svultit ihjäl? Kommer dessa barn hjälpas av bojkotter, och om inte: Varför menar bland annat Rädda Barnen att man ska undvika bojkotter, då dessa slår hårdast mot barnen?

  Som du säger finns det pengar. Företagen är ute efter att öka sin vinst, och barnarbete är ofta det billigaste. Om människor bojkottar barnarbete kommer företag avskeda sina barn, och i stället anställa vuxna som har det något bättre. (Det är dessa vuxna jag syftar på när jag skriver om dem som redan har det relativt bra, inte Tiger Woods.)

  Som du säger: ”Om vi bojkottar kommer inte företagen sluta producera sin varor och alla löner bli uteblivna.” Problemet är att lönerna kommer gå till vuxna i stället för barn, och barnens situation kommer förvärras.

  Det är nämligen i de fattigaste länderna barnarbete fortfarande existerar. Det är i de fattigaste länderna familjer inte kan betala en utbildning för sina barn, utan måste sätta dem i arbete för att inte svälta. För att barnarbete ska kunna utrotas måste dessa länder bli rikare, och de blir endast rikare om de får handla med omvärlden. Skär vi av deras möjligheter att handla genom att bojkotta stora delar av deras export kommer fattigdomen bestå, och barnarbetet kommer inte kunna utrotas.

 11. nämen permalink
  06 november 2010 03:00

  Anledningen till att barn tvingas ut i arbete är för att de har föräldrar som inte klarar av att försörja dem (i många fall). Då kan man gå tillväga på två sätt för att så att säga säkra barnens överlevnad. Antingen genom att handla det som ger direkta pengar till barnen ”barnarbete. vilket i många fall ändå inte kommer barnet till gagn. Eller pressa företag att höja lönen för de vuxna som tar jobben istället för barnen som du säger. Genom att de får det bättre ställt kan barnen slippa arbeta. Smällen får på så sätt tas av oss konsumenter (eller tiger woods). Det var det jag menade med den jämförelsen. 20 kronor mer till en familj är bättre än 5kr till barnet i familjen.

 12. 06 november 2010 11:22

  Jo, absolut är det bättre med 20 kronor till familjen än 5 kronor till barnet (5 kronor som också skulle gå till familjen). Men att pressa företag att höja löner – hur menar du att det ska gå till? Att vi bara köper varor från dem som är högavlönade? Att vi bojkottar barnarbete? Jag har skrivit i artikeln varför bojkott av barnarbete är en ganska dålig idé. Tycker du ändå att det är värt det?

  Det bevisat bästa sättet att snabbt minska barnarbete är i ett land frihandel. Det leder till en enorm välståndsökning, vilket innebär att familjerna får mer pengar, och därför inte behöver nyttja barnarbete. Handel lyfter barn ur barnarbete – därför kan det bästa vi kan göra för att minska barnarbetet vara att köpa mer barnarbete.

 13. Johan permalink
  05 mars 2011 16:13

  Väldigt bra artikel!

  En väg att gå är att se till att konsumenter får bra kunskap i hur arbetsförhållande/levnadsvillkor etc ser ut. Det ger konsumenten möjlighet att ta ett eget ansvar. Ett mycket bättre sätt än att förbjuda barnarbete är att ha kontroll över villkoren hos barnarbetetare och att villkora barnarbete med t.ex en viss mängd utbildning och kontroll över arbetsmiljön. T.ex att 1 timme utbildning ger rätt till en timme arbete.

 14. Miki permalink
  22 september 2012 12:44

  Väldigt bra skrivet, i en väldigt svår fråga. Jag har också en fråga, hur lång tid tror ni att det skulle ta, från att vi bojkottar köp från barnarbete till att dom ”stänger ner” en barnarbets fabrik? Och hur många tror ni dör av t.ex. Svält på vägen?

 15. Håkan permalink
  26 januari 2013 10:45

  Väldigt bra punkt du har där, men den räcker kanske inte så långt, men man borde absolut ta hänsyn till detta.

Trackbacks

 1. Marx Revisited IV : Filosofibloggen
 2. Marx Revisited IV | copy is right

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: