Hoppa till innehåll

Upphovsrätten mot realismen

06 november 2010

Ur ett pragmatiskt perspektiv kan man konstatera att nedladdning ökar och pågår i aldrig tidigare skådad grad, samt att intäkterna för kulturbranscher av olika slag är oförändrade eller ökar. Det går naturligtvis inte att dra några kausala slutsatser av detta, men vi kan direkt konstatera att nedladdningen inte leder till en urvattnad eller förstörd kultursektor.

Enskilda artister kan drabbas, skivbolag kommer få det svårare – men det är tyvärr konsekvenser som kommer med alla förslag, alltid. Till och med en reform som gör livet bättre för alla kommer drabba några hårt, åtminstone i en övergångsperiod. Värt att notera är också att undersökningar som gjort konstaterat att det finns fler artister än tidigare, samtidigt som artisterna i snitt tjänar mer än tidigare. Med detta inte sagt att vi inte ska bry oss om drabbade artister, utan bara att dessa artister inte får bli huvudfokus. Vi ska fokusera på att göra så mycket som möjligt så bra som möjligt för så många som möjligt.

Förlusten för kultursektorn är alltså ickeexisterande. Fildelning skulle eventuellt kunna göra att ökningen av intäkter går långsammare, men det finns ingenting som tyder på detta – och framför allt går kultursektorn plus. Mest påtagliga, ur ett samhälleligt perspekivt, blir dock de positiva effekterna: Människor kan i allt högre grad ta del av information av olika slag. Kultur och kunskap sprids, och varje människa kan ta del av (mer eller mindre) all information som någonsin producerats.

Den upphovsrätt som finns i dag gör det olagligt att ta del av denna information, även om det sker utan vinstsyfte. Även den kommersiella upphovsrätten är problematisk, och låser in mycket av den kultur som skapats så att ingen kan använda den alls.

Ur ett pragmatiskt perspektiv ser jag det som mycket svårmotiverat att behålla upphovsrätten som den är utformad i dag.

Annonser
13 kommentarer leave one →
 1. Matt permalink
  07 november 2010 22:19

  I relation till underlaget är slutsatserna alldeles för långtgående! Situationen idag är starkt beroende av dagens lagstiftning. En situation utan lagstiftningen kommer att se helt annorlunda ut. Ur ett pragmatiskt hänseende borde man också ta mer hänsyn till praktisk genomförbarhet och praktiska effekter! Människor måste själva få kontrollera sin egendom och de produkter de har givit upphov till. I ett liberalt samhälle bör det innebära att de sedan har rätt att ingå avtal rörande spridning m.m. utan inskränkningar genom statligt sanktionerad stöld!

  Tillgång till information och kultur är inte någon mänsklig rättighet och speciellt inte rätten att ta del av produkter (inklusive konst) framställda av andra utan tillstånd eller kompensation!

  Varför ska man få saker gratis, bara för att man inte säljer dem vidare?

  /M

 2. 07 november 2010 23:16

  Är slutsatserna långtgående? Den enda slutsats jag presenterar är att upphovsrätten som den ser ut i dag är ohållbar. Kontrollera sin egendom – ja! Kontrollera andras egendom – nej! Därför tycker jag inte om immaterialrätt. Det är dock en rättighetsdiskussion, som inte hamnar under den här kategorin. Så om vi släpper rättighetsdiskussionen (eller fortsätter på den här) och i stället ser de faktiska konsekvenserna: Vilka vinster får man genom att ge skapare av ett så kallat ”verk” en rätt att hindra andra människor från att av sin egendom skapa en kopia av detta verk?

  Gör upphovsrätten nytta alls? Om ja – är denna nytta större än det destruktiva i att tre miljoner svenskar är kriminella på grund av nuvarande lagstiftning, och riskerar oproportioneliga straff, och dessutom kan tvingas betala för att upplysa allmänheten om sin dom?

  Jag vill påstå att min slutsats är fullständigt rimlig. Det går inte att behålla upphovsrätten som den ser ut i dag. Hur den sedan borde se ut är en annan fråga, om vi ska ha den alls.

 3. Matt permalink
  08 november 2010 00:20

  Det är inte deras egendom, upphovsmannen ger dem en begränsad rätt att använda den. Siffrorna som du använder är överdrivna – 20 procent fildelar och av dessa gör inte ens alla det illegalt! Som sagt är också straff. rättssäkerhet m.m. inte beroende av legalisering av fildelning!

 4. 08 november 2010 08:34

  Kanske en överdriven siffra, men tills du kommer med en bättre belagt tror jag den gäller.

  Om jag har köpt en bok, är det då inte min egendom? Och mest intressant, ur ett pragmatiskt perspektiv: På vilket sätt blir samhället bättre att min rätt att använda en bok kan begränsas av upphovsmannen?

  Jag har inte ens sagt att man ska legalisera upphovsrätt. Vad jag sade var, ordagrant:
  ”Ur ett pragmatiskt perspektiv ser jag det som mycket svårmotiverat att behålla upphovsrätten som den är utformad i dag.”

  Detta tyckte du var för långtgående slutsatser. Vad var det som var långtgående?

 5. Matt permalink
  08 november 2010 11:32

  Det centrala i detta fall är varken direkt om samhället skulle bli bättre eller sämre (speciellt inte då bedömningen är subjektiv), det handlar om individens rätt att själv besluta om produkter som den har givit upphov till – spridning, begränsningar m.m. tillgången på information är inte speciellt begränsad idag – du kommer inte under en livstid hinna ta del av allt eller ens bli medveten om en promille av allt som finns på internet.

  Gällande långtgående slutsatser så skrev jag : ”Situationen idag är starkt beroende av dagens lagstiftning. En situation utan lagstiftningen kommer att se helt annorlunda ut”, vilket relaterade till ”…men vi kan direkt konstatera att nedladdningen inte leder till en urvattnad eller förstörd kultursektor”. Du tar här i lite mycket. Det du kan säga är att dagens låga nivå av olaglig fildelning under nuvarande lagstiftning inte HAR lett till urvattnad eller förstörd kuktursektor (eg. marknad)

  Statistiken: http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/illegal-fildelning-okar-igen-1.1196225

  Man släpper inte något helt fritt bara för att ett visst antal begår brott eller för att man anser straff vara oproportionerliga!

  /M

 6. 09 november 2010 10:57

  Om du inte tror på att samhällen kan bli bättre eller sämre undrar jag – varför är du politiskt aktiv? Varför ska en skapare av ett verk bestämma hur andra personer får hantera detta verk, om du inte tror att det gör samhället bättre?

  Du verkar börja med att slå ett slag för en nihilistisk relativism – det finns ingenting som är bättre eller sämre – för att sedan propagera för politiska åsikter. Det är en grov inkonsekvens, och bevisbördan ligger åter på dig: På vilket sätt gör upphovsrätten som den ser ut i dag, samhället bättre? Om du inte tror att samhället kan vara bättre eller sämre finns ingen anledning att diskutera politik.

  Jag vet inte om jag skulle kalla dagens nivå av fildelning låg. Oerhört många människor tar del av oerhört mycket (upphovsrättsskyddad) information. Ändå drabbas inte kultursektorn på något påtagligt sätt.

  Jag har inte sagt att man ska släppa fildelningen helt fri. Argumentera mot mig! Vill du argumentera mot dina egna halmdockor kan du göra det på någon annan blogg.

 7. Matt permalink
  09 november 2010 23:15

  ”Nihilistisk relativism” och ”halmdockor”, snälla… Nyttan avgörs på marknaden och inte av lagstiftningsivriga politiker eller ett fåtal.

  Skaparen av ett verk eller en produkt får välja hur andra ska hantera det/den just p.g.a. att den skapar och äger originalet. All följande spridning är därför beroende av upphovsmannen samt avtal som den ingår…. Otillåten fildelning oavsett om den är kommersiell eller inte blir därav fel.

  Nu orkar jag inte diskutera mer i detta begränsade format som tydlligen leder till många misstolkningar och onödig irritation. Kanske får vi ändå möjlighet att diskutera dessa frågor smidigare IRL någon gång..

  Hade gott,
  /M

 8. 09 november 2010 23:25

  Så tråkigt att det blev missförstånd mellan oss! Jag håller fortfarande inte med dig, men det får vi – som du säger – ta bortanför internets mysterier någon dag. Ha det gott!

  Caspian

 9. 13 november 2010 09:54

  Det råder ju mer eller mindre konsensus om att den illegala fildelningen ökar, samtidigt som t ex SF Bio drar in mer kulor än på den tid då en hemdator betraktades som science fiction. Det är alldeles för simplifierat att enbart sätta illegal fildelning i beroende till omsättningen inom underhållningsindustrin. Den omsättningen kan påverkas av väldigt många fler faktorer.

  Att t ex dvd-försäljningen minskar behöver inte bero på att den illegala fildelningen, utan kan bero på säsong, vilka filmer som släpps, konkurrensen från andra format (e.g. blu ray) och ja, legal fildelning (det finns ju otaliga sajter på vilka det går att köpa filmer i filformat). På samma sätt är det väldigt godtyckligt att påstå att omsättningen ökar pga illegal fildelning.

  Det vi kan konstatera är att underhållningsindustrins siffror är kraftigt överdrivna gällande den illegala fildelningens effekt. Det är inte en industrin som går på knäna. Det är en industri som tvärtom växer och skulle kunna växa ännu mer om man inte desperat försökte frysa tiden och utvecklingen genom restriktiva lagstiftningar.

  En intressant rapport: http://www.gao.gov/new.items/d10423.pdf

 10. 13 november 2010 10:01

  Tillägg: Vad det gäller lagstiftningen kring upphovsrätt så anser jag det är orimligt att en och samma person ska kunna tjäna pengar på samma idé i 70 års tid, samtidigt som det sätter käppar i hjulen för andra.

  En viss upphovsrätt tycker jag ska finnas men ett upphovsrättsintrång ska endast kunna fastställas om målsägande bevisats ha lidit ekonomisk skada. Att ta hänsyn till kränkning och andra ideella skador är överdrivet och belastar exempelvis remixkulturen hårt. Upphovsrättslagen idag bejakar inte kulturens intresse, den bejakar enskilda individers intressen.

 11. 13 november 2010 10:11

  Perspektiv: Det är precis vad jag skiver. Det går inte att säga säkert att fildelning varken skadar eller hjälper den upphovsrättsdrivna branschen, men eftersom skillnaderna i intäkter inte är mer än marginella – plus att medier för försäljning har förändrats – går det inte att använda det som argument för en hård upphovsrätt.

  Att ta bort upphovsrätten helt är snarare ett ideologiskt ställningstagande än ett pragmatiskt – vilket jag förvisso också gärna argumenterar för, i en filosofisk–ideologisk diskussion – men jag tycker det är uppenbart att upphovsrätten som den är utformad i dag, gör mer skada än nytta. I synnerhet om man räknar in Ipred, de delar av Acta och datalagringsdirektivet som är relevanta, och så vidare.

 12. Carl permalink
  14 november 2010 16:42

  Du är inte liberal.

 13. 15 november 2010 11:14

  Intressant åsikt! Definiera liberal, och förklara varför jag inte är det!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: