Skip to content

Destruktiv beskattning utan förtjänster

07 februari 2011

Långtidsutredningar är återkommande utredningar som görs i Sverige, som har som syfte att »arbeta fram under­lag för den eko­nom­iska politiken och bidra till den eko­nomisk-politiska debatten«. De ska analysera ut­man­ingar och möjlig­heter för den svenska ekonomin på lång sikt och studera vad de betyder för den eko­nomiska politiken. Dessa utredningar till­erkänns stor tyngd, och ligger ofta till grund för budget­propositioner.

Årets långtidsutredning (PDF) kommer, som även P.J. Anders Linder konstaterar i Svenska Dagbladet, att den statliga inkomstskatten, den så kallade värnskatten, inte har några samhällsekonomiskt positiva effekter. Denna extra ökning av marginalskatten för hög­inkomst­tagare leder snarare till minskade än till ökade skatte­intäkter. Vid ett av­skaffande skulle alltså i värsta fall staten gå plus minus noll, men med större sanno­likhet öka sina skatte­intäkter.

Förutom de minskade skatte­intäkterna har värn­skatten ytter­ligare en konsekvens. Den minskar levnads­standarden för hög­inkomst­tagare. Även om man anser att en kraftig om­för­del­ning är för­svar­bar, måste den rimligt­vis ha som mål att jämna ut klyftor genom att öka levnads­standarden för låg­inkomst­tagare, och inte genom att minska den för hög­inkomst­tagare.

»De högsta marginalskatterna i Sverige är mycket höga, och en relativt stor andel av de som arbetar betalar en hög marginalskatt. Detta är resultatet både av den så kallade värnskatten på fem extra procent på de högsta inkomsterna och av det faktum att skiktgränsen för när man ska betala statlig skatt över tiden har hamnat allt längre ner i inkomstfördelningen. Troligen betyder detta att incitamenten att arbeta för de mest produktiva blivit för låga.«

— Långtidsutredningen 2011

Värnskatten jämnar alltså ut inkomster på ett rent destruktivt sätt. Den om­för­delar inte exist­erande resurser, utan minskar incitamentet för hög­inkomst­tagare att jobba mer; därmed minskas det totala väl­ståndet i sam­hället.

Mot bakgrund av detta tycker jag inte bara att värnskatten ska avskattas – jag har även väldigt, väldigt svårt att se hur någon kan vilja ha kvar en så rent destruktiv skatt som denna.

Annonser
2 kommentarer leave one →
  1. 04 mars 2011 23:38

    Värnskatten är därmed rent ut sagt enbart oförskämd, integritetskränkande för alla dem som drabbas. Dessutom är detsannolikt så att de som har de allra högsta inkomsterna, själva förhandlar om storleken på lönen. Rimligen ser de därför till att med råge kompensera sig för hela värskatten.

  2. 19 mars 2011 09:52

    Det är ju själve faen att det skall behöva ta sådan jävla tid att få till det fulländade StorebrorsSamhället (pengar är ju överhuvudtaget inget hinder) – så att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – kan börja med att lita på staten ! – för under väntetiden har Wi ju ett rent helvete, bokstavligt talat, tyvärr tyvärr… :cry:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: