Skip to content

Gröna incitament

09 augusti 2011

Vad ska politiken göra? Hur uppfyller politiken bäst människors preferenser, och ger dem vad de vill ha? En bra tumregel är att politik ska inte detaljstyra vad som produceras eller konsumeras. Politik ska bara skapa rätt incitament att producera och konsumera rätt saker. Oftast är äganderätt, liberalism och frihandel tillräckliga ramverk för att se till att rätt saker produceras. På en fri marknad kommer priser förmedla information och incitament så att människor producerar vad andra människor efterfrågar. Det är det mest effektiva – ja, det enda effektiva! – sättet att möta människors behov.

Men ibland räcker inte det, utan externaliteter kommer in i bilden. Ta bilar som exempel! Människor väljer bilar inte bara efter pris, utan miljoner aspekter spelar in! Utseende, andrahandsvärde, sittplatser, topphastighet, motorvolym, accelerationsmöjlighet, penisförlängare, miljöaspekter, komfort och mycket, mycket mer. Samtidigt släpper bilar ut miljöfarliga ämnen. Koldioxid, kolmonoxid och partiklar som är obehagliga att andas in i stor mängd. Dessa effekter, som huvudsakligen skadar tredje part, kallas externaliteter.

Hur skapar man rätt incitament med så många faktorer att ta med i beräkningen? Vad är ens ”rätt incitament”? Det vi vill hitta är förstås ett system som i bästa möjliga mån kompenserar för de nämnda externaliteterna, och ger miljöhänsyn en väl avvägd betydelse i valet av bil.

I dag har vi ett dumt och krångligt system. Vi försöker minska koldioxidutsläpp genom att ge människor incitament att köpa en bil med låga utsläpp, och sedan åka hur mycket som helst. (Detta är förstås inte helt sant då vi även har en bensinskatt, men fordonsskattens roll är denna.) En bil med stora utsläpp ger högre fordonsskatt, medan en bil med lägre utsläpp ger lägre fordonsskatt. Skatten är även differentierad så att man betalar olika mycket för bensinbilar, dieselbilar och etanolbilar.

Fordonsskatten beräknas baserat på koldioxidutsläpp vid blandad körning. Syftet är alltså att minska koldioxidutsläppen. Men vad blir incitamenten? Incitamenten blir förstås att köpa en bil med låga utsläpp, och få en låg engångskostnad. Men när denna engångskostnad är betald är det fritt fram att åka hur mycket som helst. Någon som åker en bränsleslukande V8-mullrande tvåtonsbil tio mil per år, kommer alltså betala mer i fordonsskatt än någon som åker en standardbil med halva utsläppen tusen mil per år.

Det är lite som att försöka minska alkoholkonsumtion genom att ha hög inträdeskostnad till en fest, och sedan bjuda på drinkarna. Om drinkarna är gratis kommer människor dricka för mycket. Och i synnerhet om de betalt en hög engångskostnad först!

Mycket bättre vore förstås att ta bort bilskatten helt. Vad vi vill är inte att människor ska köpa bilar som släpper ut lite koldioxid. Vad vi vill är att människor med sina bilar släpper ut lite koldioxid. Det är en mycket stor skillnad, som dagens lagstiftning helt förbiser.

Den bästa lösningen är så enkel en lösning kan vara. Beskatta det vi inte vill ha. Koldioxidutsläpp. Då kommer det bli billigare att köpa bil, men dyrare att åka bil – i synnerhet om den drar mycket bensin. Det kommer bli dyrare att använda mycket kol, olja och andra fossila bränslen. Därmed kommer det också bli billigare för människor att anpassa sig, byta bränsleform och så vidare.

Det är precis de incitament vi vill ha!

Annonser
14 kommentarer leave one →
 1. 09 augusti 2011 10:18

  Hej Caspian!
  Koldioxid är inte farligt i miljön, utan det är en nödvändig ingrediens för livet! Teorin om koldioxids farliga påverkan av klimaten, framtogs på politisk beställning för att kunna beskatta medborgaren! Koldioxidskatten behövs för att bygga upp en omfattade byråkrati med mål att ytligare beskatta medborgaren världen över! De demokratiskt valda politiker älskar skatter lika mycket som diktatorer! I en liberal styrd politik, skatteuttaget bör vara så lågt att det räcker till statens nödvändiga utgifter!
  Vänligen Laszlo

 2. 09 augusti 2011 10:33

  Cyanid, bly, kolmonoxid och kvicksilver är inte heller farligt i miljön. Däremot blir det – liksom koldioxid – farligt om vi släpper ut stora mängder av det. Skatteuttaget bör absolut vara så lågt att det täcker statens utgifter, vilka i sin tur bör vara mycket små. Men det finns så kallade externaliteter, som jag skriver om, när tredje part drabbas. Precis det händer när man släpper ut cyanid, bly, kolmonoxid, kvicksilver eller koldioxid i stora mängder i naturen. Externaliteter är ett svårt problem att komma runt, och ett av de fall där statlig inblandning faktiskt kan vara välmotiverat.

 3. 09 augusti 2011 10:51

  ”Cyanid, bly, kolmonoxid och kvicksilver är inte heller farligt i miljön.”! ?????

  Världars skillnad mot koldioxid! Vi hade blyad bensin inte så länge sen! Man löste inte det med blyskatt, utan bly försvann ur bensin! de som är farligt bör försvinna helt och skall inte lösa med beskattning!

 4. 09 augusti 2011 10:57

  I grunden är det precis samma sak. Ämnen som är farliga i miljön i för hög koncentration. Bly, kvicksilver och freoner har med hjälp av lagar och politisk intervention försvunnit i hög grad. Man löste det inte med blyskatt, utan genom att förbjuda bly i bensin. Tycker du att förbud mot koldioxidutsläpp är bättre än beskattning?

 5. 09 augusti 2011 11:11

  Om det vore lika farligt det skulle vara redan förbjudet! Alternativ finns! Problemet är vid en koldioxidförbud, att då måste man förbjuda att andas ut koldioxid för människor och djur och finns ingen alternativ för det! Däremot man kan beskatta varje människa och av människan ägt djur, för sin utsläpp!

 6. 09 augusti 2011 11:16

  Caspian, jag läste det här inlägget med stort välbehag. Jag har länge stört mg på en miljöpolitik som i stora delar bygger på att man på frivillig basis ska betala extra för att leva och handla på det sätt som gagnar kollektivet bäst, att vi de facto subventionerar miljöförstöring.

  Skatter borde i mycket högre utsträckning handla om att låta människor bära de faktiska kostnaderna av sina val. Frihet och ansvarsfrihet är inte bara två olika saker utan ur ett liberalt perspektiv nästan varandras motpoler. Frihet måste följas av accountability annars är det inte riktig frihet utan snarare statscurling.

 7. 09 augusti 2011 11:27

  Jag har aldrig förstått varför miljöpolitik målas upp som komplext. Det är jätteenkelt:

  1. Avskaffa subventioner av skadlig verksamhet. (Ja, avskaffa gärna alla subventioner.)
  2. Beskatta externaliteter som koldioxidutsläpp.

  Voilà!

 8. Daniel Nyström permalink
  09 augusti 2011 11:47

  Hur skiljer detta resonemang från till exempel Miljöpartiets? Och är inte bränsleskatten stor nog? För oss långt utanför tullarna är det redan svårt med dagens bensinkostnader.

 9. 09 augusti 2011 11:57

  Miljöpartiets politik är närmast den motsatta. De tror på central styrning av investeringar och forskning. De tror på totalförbud av enstaka företeelser, i stället för ett brett grepp som omfamnar alla sektorer och ger människor rätt incitament. Miljöpartiet tror inte på incitament. De vill inte införa en bred koldioxidskatt och sedan låta människor själva bestämma vad de vill göra för att möta höga kostnader för exempelvis bilåkande. I stället vill de att staten ska bygga ut allt som är miljövänligt.

  Planekonomi i stället för marknadsekonomi som lösning på problemen, helt enkelt.

  När det kommer till bränsleskatten föreslår jag ingen höjning av totala skatter. Det enda jag säger är att den skatt man i dag betalar för att ha en bil, borde man i stället betala för utsläpp. Det kommer leda till en viss omfördelning av skattetryck. De som smutsar ner mer kommer betala mer skatt, och de som smutsar ner mindre kommer betala mindre i skatt (till skillnad från i dag, där den som har en större bil betalar mer oavsett hur mycket han smutsar ner).

  Exakt var skattesatsen sedan ska ligga? Det vet jag inte. Det skulle jag behöva enormt mycket mer information för att kunna avgöra.

 10. 09 augusti 2011 11:58

  @ Daniel – huruvida Caspians förslag skiljer sig från Miljöpartiets förslag eller ej är förstås 100 % irrelevant. Detta handlar inte om positionering. Caspian har en bra idé, och om sen andra har en lika bra idé – fine.

  Dock är den största skillnaden mellan Mp och Caspian att Caspian är liberal, och föreslår en liberal lösning. Mp har tyvärr fastnat i moralism och nolltillväxt, vilket vi inte tror är lika effektivt. Vi tror att en liberal lösning är mycket bättre miljöpolitik. Att varje enskild människa får bära ansvaret för sina egna handlingar är rättvist och bra, tycker vi. Annars blir det ju de som bor närmare tullarna som måste subventionera ditt körande, för att du har valt att bo långt utanför tullarna, samtidigt som du på grund av just det sannolikt har lägre boendekostnader – och på vilket sätt är det rättvist?

  Nu har vi visserligen ett dumt system vad gäller boendekostnader också, eftersom det faktiskt är du som bor utanför tullarna som subventionerar dem som bor innanför – på grund av hyresregleringar och avsaknad av marknadshyror.

  Så – skulle man avskaffa alla subventioner, så skulle varje människa få bära sina egna kosntader, och det skulle förstås bli mer rättvist.

  Och – du skulle få ett starkare incitament att skaffa en bränslesnål bil som släpper ut väldigt lite gifter, eftersom du då skulle få lägre skatt.

  Är inte det smart, så säg?

 11. nämen permalink
  23 augusti 2011 12:31

  Vilka producerade produkter medför inte dessa externaliteter?

 12. 23 augusti 2011 20:01

  Vilka externaliteter? Koldioxidutsläpp?

 13. 08 september 2011 14:13

  @spekulatorium, att tex ta upp människans utandning av koldioxid som du gjorde är ett bra exempel på att vi måste titta på nettoeffekter. Om man tex skulle förbjuda processer som genererar koldioxid, då måste vi alltså sluta andas, och då försvinner ju hela problemet, och ekosystemet kan komma i balans igen. Så länge vi andas (och lite innan och lite efter) så utgör vi en del av ekosystemet. Nu har vi visserligen en hjärna som lätt åstadkommer obalans, oftast pga vi bara tittar på väldigt lokalt egensinninga aspekter.

  Jag är i princip emot förbud av alla de sorter, de som förstår sig på saker och ting bör också få göra saker och ting. Det handlar om ansvar, ansvar under frihet. Frihet är inget värd om man inte heller har något ansvar.

  Som reglerinstrument är skatter ganska acceptabla, men de bör då innefatta hela kretsloppet. Vår bil som går på metan (biogas) tex har nästan noll i sk ”carbon footprint”, men vi behöver också stimulans för att fatta vettiga besluta (alla är inte insiktsfulla) och där är tex befrielsen från trängselavgit en sån bra grej, men det behövs också stimulans för att ta fram vettiga bilar som inte använder några fossila bränslen överhuvudtaget.
  Om vi tittar på tex elbilar är batterier inte problemet, inte heller laddstationer, om vi inte pratar rena elbilar, men hybrider är en vettig väg att gå tycker jag.

  El är superenkelt att reglera och återskapa, vid tex inbromsningar. Men vad som fn saknas är vettiga hybrider. Så fort jag får möjlighet, tänker jag verka för att det tas fram fler elbilar än de som finns nu (tex Nissan och Ford), med allbränsle-generatorer som kan ladda mha tex etanol, metan, pellets, vätgas och gudvetvad. Under kriget var det ju många som körde omkring med gengasaggregat där bak, alltså ved som producerade mestadels koloxid (ca 1/3 energi mot metan som finns i biogas/naturgas).

  Betänk också allt biologiskt avfall som på naturlig väg alstrar metan, som är en av de mest potenta växthusgaser vi känner. Vi bör förstås se till att vi kan ta tillvara denna. Likaså vad gäller naturgasen, som många anser att den är ”fossil”, visst men om man inte använder den som bränsle, vad händer med den då?

 14. 09 september 2011 10:38

  Det är vetenskapens skam att lansera en teori och skrämselpropaganda för att beskatta människor! Andra åtgärder än just skatter och konferenser är blygsamma mot klimathotet! Vi kan emotse att våra inkomster kommer att beskattas med mer än 100%, vi är redan på gränsen till det!
  Ta avstånd från miljöskatter, energiskatter och alla andra skatter, förutom plattskatt på inkomster utan som helst avdragsmöjligheter!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: